Zet een stap vooruit door

Zet een stap vooruit doorPPP staat voor

Perspectief, Pegels en Plezier. Wat ons betreft drie belangrijke pijlers in ondernemerschap. Samen met u werken we aan een goede balans tussen die drie voor uw bedrijf.

Daar betrekken we waar dat kan ook uw voerleverancier, accountant, makelaar of de relatiebeheerder van de bank bij. Zodat u geen ‘los’ advies krijgt maar een weloverwogen aanpak.

Projecten

Bewust en Beter Beweiden

Wilt u dit seizoen uw beweiding scherper gaan sturen en leren van elkaar. Doe dan mee met Bewust en Beter Beweiden. In dit Utrechtse Project gaan we op uw bedrijf gedurende 20-22 weken uw gras meten, er komt dus wekelijks iemand langs die op de huiskavel gras meet. Na elke wekelijkse meting krijgt u de…

Lees verder

Kruidenrijk grasland

Er is veel belangstelling voor het inzaaien van kruiden. Bij verschillende melkstromen is het als voorwaarde opgenomen om een meerprijs voor de melk te realiseren. Ook in het kader van weidevogelbeheer staat het volop in de belangstelling, mede omdat kruiden voor een grotere insectenrijkdom zouden zorgen (=voedsel voor kuikens). Maar hoe krijg je kruidenrijk grasland?…

Lees verder

Onderzoek agrarisch weidevogelbeheer

De provincie laat onderzoeken hoe een rendabele landbouw samen kan gaan met kansen voor weidevogels. Hiervoor is €1,5 miljoen uitgetrokken. Dit is mogelijk dankzij de eerder voor boerenlandvogels beschikbaar gestelde €6,3 miljoen. Het onderzoek naar kansrijke maatregelen om weidevogelbeheer in te passen in de bedrijfsvoering op landbouwbedrijven wordt uitgevoerd door het Louis Bolk lnstituut. Dit…

Lees verder

Meer weten?

Maak kennis met onze adviseurs