Hoog RAS–gehalte in ruwvoer leidt tot meer schade dan u denkt

Een hoog RAS-gehalte betekent in de praktijk ruwvoer met een lagere VEM waarde, een verhoogde NH3 fractie, een lagere ruw eiwit waarde en een lagere DVE waarde. Al deze gevolgen leiden tot een daling van de melkproductie. De vraag is nu: Welke maatregelen kunnen genomen worden om dit te voorkomen, zodat u niet hoeft te corrigeren met aankoop van extra krachtvoer en meer eiwit?

In de KringloopWijzer hebben we te maken met twee keer het begrip RAS. Het ene staat voor het meest voorkomende ras van de veestapel, de ander voor het Ruw AS gehalte in het ruwvoer. Dit laatste, oftwel de Anorganische Stof in uw kuil, is van invloed op de ruwvoerkwaliteit. Dit getal wordt weergeven in gram per kilogram droge stof. De verschillen tussen de graskuilen zijn groot dit jaar, maar nog groter zijn de verschillen tussen de ondernemers onderling. Gemiddelden tussen 90 gram tot ruim 120 gram Ruw As per kilogram droge stof is dit jaar geen uitzondering. Maar wat is het effect van dit verschil van 30 gram per kilogram droge stof kuilgras?

Effecten van hoog Ruw AS
Deze effecten van een (te) hoog  ruw as gehalte vertalen zich in een lagere omzetting naar melkproductie tenzij u dit gaat corrigeren met aankoop van extra krachtvoer en meer eiwit.
Daarnaast treedt er in het ruwvoer meer verlies op tijdens de conservering van de kuil en dat levert weer een verhoogd NH3-gehalte op in het voer. Het gevolg is dat er meer kans op broei is en een hoger boterzuurgehalte in de kuil, maar ook (bij sterk verhoogde vervuiling) een smaakafwijking van het voer. Ook bij een verontreiniging met mest neemt de smakelijkheid van het voer af. Een verontreiniging met mest(resten) geeft overigens geen verhoging van het Ruw As gehalte: Mest is organisch materiaal en verhoogt het Ruw As gehalte niet.

Corrigeren met extra voer

Om de negatieve effecten te compenseren kiezen veehouders voor aanvoer van “correctie” voer. Dit werkt negatief op de efficiëntie binnen de bedrijfskringloop. Extra aanvoer geeft uiteindelijk een slechter resultaat in KringloopWijzer. U voert tenslotte, naast energie, meer stikstof en fosfaat aan in uw bedrijf om door de dieren om te zetten tot een gewenste productie. Met als gevolg hogere verliezen aan stikstof en fosfaat per ton melk, per hectare en een lagere gewasopbrengst van het eigen land.

Maatregelen om RAS-gehalte te beperken
Vang tijdig mollen, zodat ze de komende maanden geen jongen meer voortbrengen en ook de grasmat niet meer kunnen beschadigen
Probeer altijd rijschade in het veld te voorkomen. Spoorvorming leidt er toe dat de machines, ondanks juiste afstelling, uiteindelijk het veld niet goed kunnen volgen als ze in sporen komen te rijden
Stel de machines vlak op het “beton”
Stel de werkdiepte af in het veld
Maai niet te kort, (> 6 cm) dan hoeven andere machines ook niet diep afgesteld te worden om het gewas op te rapen
Ga ook zelf in het veld kijken als de loonwerker aan het werk is. Dit geeft de juiste informatie en geeft ook een goede communicatie.


Print
0 Reacties

Categorieën: Nieuws, KringloopwijzerAantal views: 3916

Tags: kringloopwijzerRuw as

Sjon de LeeuwSjon de Leeuw

Andere items van Sjon de Leeuw

Contact auteur

Uw naam
Uw e-mailadres
Onderwerp
Geef uw bericht in ...
x