Mag een bank de renteopslag zomaar verhogen?

Veel ondernemers hebben een zogenaamde euribor gerelateerde lening. Ook de rekening courant rente is hier nogal eens aan gerelateerd. Met de bank wordt dan een afspraak gemaakt over de  opslag op de euribor rente. Deze opslag bestaat uit diverse onderdelen die gebaseerd zijn op de inschatting van risico’s en kosten. (zie kader) 

Soms voert een bank een eenzijdige verhoging van de opslag door, omdat zij vindt dat het risicoprofiel van een klant verslechterd. Hierbij wordt meestal verwezen naar het contract of de algemene voorwaarden. 

Volgens de rechtbank kan een bank dit niet onbegrensd doen. Bij Rabobank staat in artikel 2 van de algemene voorwaarden “dat de bank bij haar dienstverlening de nodige zorgvuldigheid in acht moet nemen en daarbij naar beste vermogen rekening houdt met de belangen van de cliënt”.

Een verhoging van de opslag, omdat de bank vindt dat ze te weinig verdient aan de lening, is dus geen goede reden. ING is hier in het verleden al eens voor op de vingers getikt.

Een verhoging van de opslag omdat een bank anders tegen een bepaalde sector aan kijkt is ook geen goede reden. De bank moet zeer zorgvuldig naar de specifieke situatie van de klant kijken, relevante informatie inwinnen en zeer duidelijk communiceren met de klant wat de redenen zijn. Ook verhogen met terugwerkende kracht is niet toegestaan.

Kortom er zijn grenzen gesteld door de rechter. Welke consequenties dit verder zal hebben valt nog te bezien. Voer voor advocaten die ongetwijfeld zullen gaan procederen bij renteverhogingen bijvoorbeeld als een klant naar bijzonder beheer gaat.

Voor u goed om te weten dat niet alles klakkeloos geaccepteerd hoeft te worden. Het wordt steeds belangrijker dat u zich vooraf een goed beeld vormt van uw positie ten opzichte van de bank(en). Vanuit PPP Agro geven we u graag dit inzicht. 

Voor meer informatie neem contact op met Pietjan de Jong. mail pj.de.jong@ppp-agro.nl tel 06-54256549


Print
0 Reacties

Pietjan de JongPietjan de Jong

Andere items van Pietjan de Jong

Contact auteur

Uw naam
Uw e-mailadres
Onderwerp
Geef uw bericht in ...
x