Mestmonster, neem hem nu!

Welke mest ga ik voor welk doel gebruiken?

Het moment van bemesten is dus dichtbij. Maar wat bemest u nu eigenlijk? Ofwel welke kwaliteit heeft de mest? En welke mest ga ik afvoeren dit jaar? Het beeld van de eerste uitslagen is weer enorm wisselend. Ze laten een enorme spreiding zien in gehalten aan stikstof, fosfaat en Kali. 

De spreiding komt door enerzijds de voeding die u afgelopen winterperiode heeft verstrekt aan uw vee. Anderzijds kan spoelwater een flinke impact hebben op het droge stofgehalte van de mest waardoor er een verdunning is opgetreden. Heel vaak is deze spreiding in gehalten in de mest terug te voeren op de uitkomsten van de BEX berekening van afgelopen jaar. Oftewel, de voeding in het afgelopen jaar is verantwoordelijk voor de mestkwaliteit. Verrassend is dat de mestkwaliteit van het jongvee en droog vee vaak mee valt en die van het melkvee vaak tegenvalt. Ofwel mest van jongvee en droog vee bevat vaak hogere gehalten dan verwacht in tegenstelling tot de kwaliteit van de melkvee mest. Ook dit is vaak rechtlijnig met het verstrekte voer.

Al met al is het zeker de moeite waard om de mestkwaliteit in beeld te brengen. Zowel voor de keuze welk gewas welke mest krijgt, als welke kunstmestaanvulling er nodig is en als laatste voor het kiezen uit welke opslag u af gaat voeren dit jaar. Heeft u de mest van betreffende diergroepen apart opgeslagen, dan is het raadzaam om van beide (meerdere) partijen een goede indicatie te krijgen. 

Stikstofgehalten  variëren tot dusver van 2,64 kg tot 4,55 kg per ton mest. Het % minerale (stikstof ammoniakaal) stikstof varieert ook flink. Ofwel hoe snel komt de stikstof vrij. Fosfaatgehalten laten nu reeds een spreiding zien van 0,97 kg tot 1,59 kg per ton mest en de Kali van 4,1 kg tot 6,9 kg per ton.

Afhankelijk van weiden of maaien, toestanden in de grond, geplande teelt en het weer kan de aanvullende behoefte uit kunstmest dus sterk variëren. Een verschil van 20 kg stikstof uit kunstmest kan hiermee nodig of overtollig zijn. Bij een prijs van gemiddeld € 1,- per kg zuivere stikstof dus zeker de moeite waard om te weten welke waarde uw dierlijke mest heeft. 

Voor het afvoeren van mest is ook de reden van afvoer belangrijk bij het maken van uw keuze. Is Stikstof de hoofdreden van afvoer, dan is het afvoeren van mest met een nauwe stikstof-fosfaat verhouding niet interessant omdat er veel meer fosfaat uw bedrijf verlaat dan nodig is. Deze kunt u dus niet meer voor uw gewassen gebruiken.


Print
0 Reacties

Categorieën: Nieuws, TeeltbegeleidingAantal views: 2645

Tags: mestmonsterMestkwaliteit

Sjon de LeeuwSjon de Leeuw

Andere items van Sjon de Leeuw

Contact auteur

Uw naam
Uw e-mailadres
Onderwerp
Geef uw bericht in ...
x