NB-vergunning in de PAS

Naast een milieuvergunning / melding Activiteitenbesluit hebben alle veehouderijbedrijven tegenwoordig een Natuurbeschermingswetvergunning nodig. Deze NB-vergunning heeft alles te maken met ammoniak en Natura-2000-gebieden. Waar vee wordt gehouden, komt ammoniak vrij. En Natura-2000-gebieden ondervinden nadelige gevolgen van een overdosis ammoniak. Kortom, vee en Natura-2000-gebieden is geen gelukkige combinatie. De NB-vergunning is ervoor om deze combinatie te reguleren. 

Hiervoor is de PAS (Programma Aanpak Stikstof) in het leven geroepen. Hiermee wordt voor elk bedrijf berekend wat zijn invloed is op Natura-2000-gebieden en hoeveel ammoniak er daarom mag worden geproduceerd. 
De crux van het verhaal is natuurlijk dat de productie niet ongelimiteerd kan. Voor elk Natura-2000-gebied is er een maximum aan ammoniak dat mag neerslaan. Op deze manier is het aantal dieren dat mag worden gehouden in de omgeving aan een maximum gebonden.  

In de PAS systematiek zijn er drie categorieën bedrijven met elk hun eigen route om aan de NB-wetgeving te voldoen: 
1.Bedrijven die zover weg zitten van een Natura-2000-gebied en/of zo weinig dieren hebben dat ze een depositie (= ammoniak dat neerslaat) hebben van minder dan 0,05 mol/ha. Deze bedrijven hoeven niets aan te vragen en mogen met deze aantallen dieren doorgaan. 
2.Bedrijven die uitkomen op 0,05 – 1* mol/ha. Deze bedrijven komen hoger uit omdat ze dichter bij een gebied zitten en/of meer dieren hebben. Deze bedrijven hebben genoeg aan een melding waarbij het aantal dieren wordt doorgegeven.
3.Bedrijven die in de berekening hoger uitkomen dan 1 mol/ha. Deze bedrijven hebben veel dieren en/of zitten dicht bij een Natura-2000-gebied. In deze gevallen moet een aanvraag worden gedaan voor een NB-vergunning, die al dan niet wordt toegekend. 
* In sommige gevallen wordt de bovengrens teruggeschroefd naar 0,05 mol/ha en moet deze categorie   
   alsnog een aanvraag indienen in plaats van een melding.  

Groeiers en niet-groeiers 
Bij het toekennen van de NB-vergunning in de PAS wordt onderscheid gemaakt tussen het aantal dieren dat gehouden werd in de periode van 1 januari 2012 tot 1 januari 2015 en daarna. Het aantal dieren dat in de genoemde periode op 1 moment werd gehouden en binnen de milieuvergunning past, wordt toegekend. Het maakt hiervoor niet uit hoeveel mol/ha dit betreft. 

Groeiers hebben hetzelfde recht, maar zullen aan dit maximum aantal in 2012 – 2015 niet genoeg hebben. Zij zullen voor het extra aantal dieren ‘ontwikkelingsruimte’ nodig hebben. En dan wordt het  natuurlijk wel spannend in welke categorie het bedrijf valt.                                                                                            

Wie moet actie ondernemen? 
Behalve degenen die inmiddels een NB-vergunning hebben of een aanvraag hebben lopen. Of u wilt groeien of niet, het is van belang om de Nb-vergunning veilig te stellen. ls het aantal dieren ten opzichte van 2014 nauwelijks is gegroeid, is het zaak om het vergunde recht binnen PAS veilig te stellen, zeker als u zich in de buurt van een Natura-2000-gebied bevindt. En wie doet dat niet.... 

PPP-Agro Advies kan u hierbij prima helpen. Wij weten inmiddels hoe er gerekend wordt en aan welke loketten er zaken  gedaan moeten worden. We zijn u met onze ervaring graag van dienst. Bel of mail voor meer informatie naar Teus Verhoeff, 06–471 555 73 


Print
0 Reacties

Categorieën: Nieuws, OndernemingsplanAantal views: 2422

Tags: PAS

Beheerder websiteBeheerder website

Andere items van Beheerder website

Contact auteur

Uw naam
Uw e-mailadres
Onderwerp
Geef uw bericht in ...
x