Resultaten Graslandverzorging na 6 weken

Op 25 augustus stonden we stil bij het thema “graslandverzorging en doorzaai” op bedrijf van Jan van Dijk in Vuren. Nu 6 weken later zijn we heel benieuwd wat er in 6 weken gebeurd is en welke effecten er waarneembaar zijn.
Ondanks de hoge temperatuur van 25 augustus waren de bodemcondities perfect om zo’n dag te organiseren. Op korte termijn droog weer in het vooruitzicht leek toen een ideaal scenario te worden om de effecten van mechanisch bewerken en doorzaaien in beeld te brengen. Inmiddels is het, op een enkel buitje na, 6 weken droog geweest en dan vraag je je af of het beoogde doel wel gerealiseerd is. In eerste instantie geeft het perceel een frisse blik. Verbazingwekkend zou je zeggen. Opvallend feit is dat het Engels Raaigras wat er stond zeker niet minder is geworden. Oftewel: Is het effect van eggen en krabben dan wel tot zijn recht gekomen? Jazeker, door actief te eggen en krabben is de concurrentie van de minder gewenste grassen afgenomen waardoor de Engels Raai meer kans maakt. In combinatie met begrazing is dit afgelopen periode extra gestimuleerd.
Opvallend feit was ook dat sommige stroken korter begraasd waren dan andere stroken. Het aandeel Engels Raaigras leek hier beduidend groter. Is daar dan een reden voor? Ja, het lijkt er sterk op dat de intensiteit van het eggen en/of krabben de concurrentie deed verminderen waardoor de Engels Raai beter kon uitstoelen. En die vinden koeien nu eenmaal lekkerder, zeker bij een grasmat die wat minder dicht is door veel kruipende en woekerende grassen zoals ruwbeemd. Het perceel is gelijktijdig doorgezaaid met ruim 15 kg zaad. Hoe is dit uitgepakt? In de erg dichte grasmat is het flink zoeken om hier en daar een nieuwe kiemplant te vinden. De grootte hiervan verschilt van enkele centimeters tot inmiddels plantjes met 4 bladen en 10 cm lengte.

Was het dan alleen maar positief? Nee, er kwamen ook duidelijk leerpunten uit naar voren. Voorafgaand aan de demo was het perceel gebloot. Er was dus te veel oude zode aanwezig wat het effect van doorzaaien wat in de weg stond. Ook voor een machine als Vredo was het plaatselijk niet mogelijk om een sleufje in de zode te snijden. Andere machines hadden ook moeite om het zaad aan de grond te krijgen wat, zeker met droog en warm weer, kieming bemoeilijkt of zelfs onmogelijk maakt. Advies is dus om voorafgaand aan het doorzaaien het perceel zo kort mogelijk (4,5 à 5 cm) af te maaien en de resten zorgvuldig te verwijderen. Pas dan kan er voldoende actief geëgd en gekrabd worden om de concurrentie van de matige grassen te verkleinen.
De strook waar met graslandwoelers, onder andere Evers en Mc Connell, is gewerkt hebben in de afgelopen 6 weken een wisselend beeld gegeven. In eerste instantie leek de schade bij de Evers groter dan bij de Mc Connell Shakearaetor. De sleufranden leden sterk onder de droge omstandigheden en het gras droogde volledig uit rondom deze sleuven: Dus forse dode stroken in het veld. De mat bij de Mc Connell leek wat meer gesloten te blijven. Echter na 6 weken van droogte zie je de schade bij de Mc Connell juist toenemen doordat het volvelds uit begint te drogen. Eigenlijk moeten we deze conclusie omdraaien, namelijk de Shakeareator heeft de bouwvoor juist geheel losgemaakt. Echter door uitblijven van regen kon de capillaire werking zich niet herstellen. Bij de Evers bleef deze tussen de woelsporen wel intact. Het advies bij woelen is dan ook: Doe dit zo laat mogelijk in het groeiseizoen waarbij wielslip uitblijft, maar dat er echt voldoende vocht in het vooruitzicht is. De aansluiting met de ondergrond is, zeker op klei, van groot belang. Pas in een volgend seizoen kan het voordeel waargenomen worden door bijvoorbeeld het uitblijven van plasvorming en een betere begaanbaarheid door machines en vee.
Op de plaatsen waar minder gras stond en de Vredo doorzaaimachine mooie strakke sleufjes van 3 cm kon snijden, waren duidelijk meer nieuwe kiemplanten te vinden welke ook al fors ontwikkeld waren in de achterliggende periode. Planten met een 5e en 6e blad en 15 cm lang waren geen uitzondering. De conclusie was dus: Al met al zeker de moeite waard om bij dit object stil te staan
En de belangrijkste les: Ga niet aan de slag om zo maar eens iets te doen, maar maak van te voren een gedegen plan. Vraag je af: Wat is er mis met dit perceel? Waar vraagt het om? En hoe pak ik dit aan?

Aan de hand van een plan kan er gericht actie op gezet worden. Ook dan is evalueren van de uitgevoerde actie van groot belang. Oftewel, wat kan ik hier weer van leren en hoe zou het een volgende keer anders of beter kunnen.


Effect Evers Woeler 2 wkn na demo

Effect Evers woeler 6 wkn nadien. Alleen maar droogte gehad.


Effect Mc Connell shakeareator 2 wkn nadien.


Effect Mc Connell 6 wkn nadien. Meer totale verdroging in bouwvoor. Dus wel duidelijk goed losgemaakt. Helaas geen regen gehad die nodig is voor herstel van capillaire werking.

Voor meer informatie neemt u contact op met Sjon de Leeuw, c.de.leeuw@ppp-agro.nl.


Print
0 Reacties

Sjon de LeeuwSjon de Leeuw

Andere items van Sjon de Leeuw

Contact auteur

Uw naam
Uw e-mailadres
Onderwerp
Geef uw bericht in ...
x