Studiegroep Driebruggen bestaat 25 jaar

Afgelopen week heeft studiegroep Driebruggen haar 25-jarig jubileum gevierd. In 1993 is deze bedrijfseconomische groep gestart onder begeleiding van Sjon de Leeuw.


Nu na 25 jaar is de groep nog steeds zeer actief. Ondanks een aantal wisselingen van deelnemers is er sprake van een hechte groep met een zeer goede onderlinge verstandhouding en betrokkenheid.

Men neemt geen blad voor de mond en durft elkaar ook aan te spreken op behaalde resultaten of ideeën die er onderling leven.

Samen met de partners van de deelnemers is er een speciaal tintje gegeven aan dit heuglijke feit.

Ondanks de relatief lange periode is men het unaniem eens dat de groep voortgang zal houden.
De bijeenkomsten zijn actueel en er is genoeg discussie. Hiermee werken we aan een positieve stimulans om zo de deelnemers op een hoger niveau te krijgen. 

Op naar de 30 jaar is het motto!