Administratie en Advies

Naast onze advieswerkzaamheden kunnen wij ook de jaarrekening verzorgen. Dit is met name interessant voor ondernemers die door PPP-Agro Advies structurele begeleiding en of advieswerkzaamheden laten uitvoeren of op zoek zijn naar een andere accountant.

Omdat PPP-Agro Advies een onafhankelijk adviesbureau wil zijn, wordt het product Administratie en Advies alleen aangeboden, wanneer de klant nadrukkelijk aangeeft een nieuwe accountant te zoeken.  

Met enkele vertrouwde en deskundige accountants en of belastingadviesbureaus zijn heldere afspraken gemaakt over duurzame samenwerking. Deze samenwerkende accountants- en of belastingadviesbureaus bezitten in ieder geval de volgende kwaliteiten:
  1. Specifieke kennis en ervaring in en van de sector
  2. Snel afspraken nakomen en afwerken
  3. Spreken de ‘boerentaal’: helder en begrijpelijk
  4. Ze zijn goed in communicatie, opdat iedereen weet wat hij doen moet

Wat houdt Administratie en Advies in?
Het woord ‘Administratie en Advies’ zegt het al: een combinatie van administratie (de noodzakelijke administratie door accountants) en advies (advies over bedrijfsmanagement en strategie).
Het samenstellen van de jaarrekening, het indienen van de aangiftes inkomstenbelasting en eventueel aangifte omzetbelasting (BTW) en de bespreking van de jaarrekening worden uitgevoerd door de accountant.

De bedrijfsadvisering (in de vorm van o.a. bedrijfsbezoeken) en een bedrijfseconomische analyse worden uitgevoerd door de adviseurs van PPP-Agro Advies.

Welke afspraken worden gemaakt?

 1. Binnen drie maanden na inlevering van complete boekhoudbescheiden worden [concept] cijfers opgeleverd.
 2. Er kan een prijsafspraak worden gemaakt voor drie jaren. Extra werk (bijv. opstellen maatschapsakte, bedrijfsoverdracht, …) wordt apart afgesproken en in rekening gebracht.
 3. Er wordt jaarlijks een bedrijfsanalyse gemaakt.
 4. Er worden jaarlijks 3 bedrijfsbezoeken met een adviseur gepland.

Administratie en Advies wordt aangeboden vanuit de samenwerking tussen PPP-Agro Advies en een Accountant en of belastingadviesbureau en staat garant voor meer persoonlijk contact, snel inzicht in resultaten en bedrijfsvergelijkende cijfers, een scherpe stabiele prijs en bovenal kwalitatief hoogwaardig advies en begeleiding.

De samenwerking met de accountants en of belastingadviesbureaus is momenteel alleen mogelijk in West-Nederland.Contact


 • *
 • *