Wat is procesbegeleiding?

 

Als ondernemer heeft u soms te maken met ingrijpende veranderingen:

  • Toetreding tot maatschap, firma of BV
  • Bedrijfsovername
  • Bedrijfsverplaatsing
  • Bedrijfsontwikkeling/-uitbreiding en of nieuwbouw
  • Bedrijfsoverdracht /-beëindiging
  • ………………………..

Veranderingen grijpen niet alleen in op het bedrijf maar vooral op de persoonlijke en gezinssituatie. Ook wanneer andere belanghebbenden aanwezig zijn, kunnen lastige situaties ontstaan. Het ‘rekenwerk’ is dan maar een onderdeel van het hele proces: veel belangrijker zijn vaak de emotionele en praktische veranderingen die zo’n proces met zich mee brengt.

Onze adviseurs helpen ondernemers bij deze veranderingsprocessen.

Doelen, visie en strategie

Het in beeld brengen van persoonlijke en bedrijfsdoelen is de basis voor een goede toekomststrategie. Maar al te vaak komt het voor dat [zaken]partners verschillende toekomstverwachtingen hebben wat meestal leidt tot teleurstellingen en conflicten. Bij procesbegeleiding wordt extra aandacht besteedt aan ieders persoonlijke doelstellingen en toekomstverwachting.

Ook een visie is onmisbaar voor de keuze van een juiste strategie. Het vergroten van inzicht in marktontwikkelingen, wet- en regelgeving, maatschappij en omgeving is belangrijk voordat bepaalde beslissingen worden genomen.

Procesbegeleiding leidt tot een gestructureerde aanpak bij veranderingsprocessen.Contact


  • *
  • *