Projecten

Om te zorgen dat melkveehouders die bij PPP Agro Advies klant zijn, altijd over de meest actuele kennis en inzichten vanuit het onderzoek kunnen beschikken, is PPP Agro Advies heel actief in projecten. PPP Agro Advies neemt daarom deel aan verschillende landelijke en regionale projecten voor zowel overheden als onderzoeksinstellingen. Resultaten worden gepubliceerd in vakbladen en gedeeld met melkveehouders door innovatiedagen te organiseren.

DAW Krimpenerwaard

Auteur: Teus Verhoeff/dinsdag 30 januari 2018/Categorieën: Projecten

DAW Krimpenerwaard
In 2017 is het project  DAW Krimpenerwaard van start gegaan. In het project werken agrariërs samen met deskundigen en overheden aan verbetering van de bodemkwaliteit, minder emissies en een efficiëntere bedrijfsvoering. Dit gaat hand in hand met het verbeteren van de waterkwaliteit. Om dit te bereiken wordt gewerkt in studiegroepen , wordt individueel advies gegeven en worden demonstratie- en praktijkbijeenkomsten gehouden over kringlooplandbouw, graslandbeheer, erfafspoeling, onderwaterdrainage en slootonderhoud. 

Achtergrond
Het project is onderdeel van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en is een initiatief van LTO Nederland waarin samen met waterschappen wordt gewerkt aan voldoende en schoon zoetwater. De looptijd van het project is van 2017 tot en met 2019. In de projectgroep zijn naast LTO en het Hoogheemraadschap ook  vertegenwoordigers van Agrarisch Collectief Krimpenerwaard, ANV Weidehof, DWLK en PPP-Agro Advies vertegenwoordigd. 

Interessant voor melkveehouders

Als mineralen beter worden benut is dat goed voor de portemonnee, want mineralen die je niet verliest in de kringloop, hoef je ook niet aan te vullen met de daarbij behorende kosten. Daarom is het een uitgelezen kans voor de melkveehouderij om via dit project de bedrijfsvoering op een hoger plan te tillen. 
In de studiegroepen kringlooplandbouw en graslandbeheer wordt met de deelnemers gezocht naar praktische maatregelen om de benutting te verhogen en verliezen te beperken. Met name de voerefficiëntie van de koe en de bodembenutting komen daarbij expliciet aan de orde. 
Erfafspoeling geeft naast mineralenverlies ook een vieze sloot rond de boerderij. Twee redenen om ervoor te zorgen dat het vervuilde water wordt opgevangen. Door kleine investeringen kan veel worden bereikt. 
Door de aanwezigheid van onderwaterdrainage op enkele bedrijven in de Krimpenerwaard kan de werking op de voet worden gevolgd en met elkaar onder de loep genomen. Als het zich dan aandient op meer bedrijven, is er al kennis aanwezig voor een afgewogen keuze. 
Er zijn meer manieren van baggeren en slootschonen dan doorgaans worden toegepast. Daarom is het verrijkend om deze variaties te bespreken en te bekijken en onderdelen ervan mee te nemen op het eigen bedrijf. 

Kortom, er is op veel terreinen kennis te vergaren, waar u als veehouder praktisch mee aan de slag kunt.

Voor meer info:

Neem contact op met Teus Verhoeff:
E: t.verhoeff@ppp-agro.nl
T: +31 (0)6 - 47 15 55 73

 
 


Print

Aantal views (2168)/Reacties (0)

Teus Verhoeff

Teus Verhoeff

Other posts by Teus Verhoeff
Contact auteur

Uw naam
Uw e-mailadres
Onderwerp
Geef uw bericht in ...
x