Projecten

Om te zorgen dat melkveehouders die bij PPP Agro Advies klant zijn, altijd over de meest actuele kennis en inzichten vanuit het onderzoek kunnen beschikken, is PPP Agro Advies heel actief in projecten. PPP Agro Advies neemt daarom deel aan verschillende landelijke en regionale projecten voor zowel overheden als onderzoeksinstellingen. Resultaten worden gepubliceerd in vakbladen en gedeeld met melkveehouders door innovatiedagen te organiseren.

Polderkennis op peil

Auteur: Pietjan de Jong/dinsdag 26 september 2017/Categorieën: Nieuws, Kringloopwijzer, Water

Polderkennis op peil
PPP-Agro Advies gaat samen met het collectief Rijn Vecht en Venen en ANV Lopikerwaard van start met het project Polderkennis op Peil. In Polderkennis op Peil gaan groepen veehouders op polderniveau (dus samen met veehouders uit dezelfde polder) aan de slag om zowel de polder als het eigen bedrijf te optimaliseren. 

We gaan aan de slag met twee centrale thema’s: waterbeheer in uw polder, en graslandbeheer en Kringlooplandbouw. 

Op het gebied van water in de polder kunt u denken aan thema’s als waterberging, fosfaat, waterkwaliteit, te veel water, te weinig water. erfafspoeling enzovoort. Dit project bied een uitgelezen kans om hierover met het waterschap in gesprek te gaan en invloed uit te oefenen. Op het eigen bedrijf kunt u aan de slag met thema’s als optimale bemesting, bodemkwaliteit, beweiding, ruwvoerkwaliteit en benutting. 

We pakken deze thema’s op samen met andere veehouders uit de polder in een groep. Deze poldergroepen komen een aantal keer per jaar bij elkaar. Daarnaast zijn er excursies en demonstraties. We willen met elkaar aan de slag van 2017-2020. Omdat er subsidie ontvangen is vanuit POP3 (provincie Utrecht en EU) en de waterschappen zijn er geen deelname kosten. 

Een mooie kans om aan de slag te gaan met ruwvoerteelt en invloed uit te oefenen op het waterbeheer!

Bent u veehouder in West-Utrecht? meld u dan nu aan bij Pietjan de Jong pj.de.jong@ppp-agro.nl of 06-54256549:


Geef aan ons door: 
Uw naam, adres, telefoonnummer, 
welke polder 
Specifieke interesse in welk thema, of welke wateropgave/waterprobleem

 Print

Aantal views (1205)/Reacties (0)

Pietjan de Jong

Pietjan de Jong

Other posts by Pietjan de Jong
Contact auteur

Uw naam
Uw e-mailadres
Onderwerp
Geef uw bericht in ...
x