3 tips bij derogatieverlies

Afbouw derogatie

Afgelopen jaren mochten we in Nederland meer dierlijke mest per hectare uitrijden dan de algemene Europese norm van 170 kg stikstof per hectare. Deze uitzondering raken we kwijt en dat betekent dat we van 250 kg N per hectare teruggaan naar 170 kg N per hectare. De afbouw vindt stap voor stap plaats. Komend jaar zakt de gebruiksruimte met 10 kg stikstof. Voor percelen in grondwaterbeschermingsgebieden en N-2000 gebieden vervalt de derogatie zelfs dit jaar al.

Extra kosten

Bij 4% stikstof in de drijfmest betekent het dat je geen 62,5 m3 drijfmest mag uitrijden per hectare, maar slechts 42,5 m3. Dat betekent een afname van 20 m3. Hoe kun je die klap opvangen? Je ontkomt niet aan extra afvoer van mest. Daar tegenover staat juist extra aanvoer van kunstmest om het tekort aan stikstof weer aan te vullen. Voor een bedrijf met 50 hectare leidt dit tot €18.000 meerkosten. Daarnaast raak je met de afvoer van drijfmest ook andere nutriënten kwijt, zoals fosfaat, die je niet via kunstmest mag aanvullen. Hoe los je dit op?

3 tips voor derogatieverlies:

 1. Doordat minder drijfmest beschikbaar is om te bemesten, is de beste oplossing om alle drijfmestgiften iets te verminderen. Maar blijf wel zoveel mogelijk mest aan het begin van het seizoen uitrijden. De mest voor en na de eerste snede heeft het hele jaar nawerking. Daar heb je heel het jaar voordeel van. Daarnaast zal naarmate het seizoen vordert steeds meer stikstof vrijkomen vanuit de veenbodem en is stikstof vanuit mest niet nodig.
 2. Het wordt ook steeds interessanter om de eigen drijfmest beter te benutten. Door meer stikstof te benutten uit eigen mest is er minder aanvulling van kunstmest nodig. Zorg daarom voor goedwerkende machines waarbij mest netjes aangewend wordt op de grond in plaats van op het gras. Verdun daarnaast de mest altijd met een aandeel water. Kijk of het mogelijk is om in de zomer naar een verdunning van 1 deel mest op 1 deel water te gaan.
 3. Wacht niet tot 2026 met het regelen van de verplichte mestafvoer, ook als het komend jaar maar om een kleine hoeveelheid gaat. Alles wat nu als eindvoorraad meegenomen wordt naar volgende jaren zal steeds duurder en lastiger worden om af te zetten bij collega-veehouders of akkerbouwers. Probeer dus voor die extra mestafvoer nu al een afnemer te vinden.

Meer info

Neem voor meer informatie contact op met Jurian Korevaar.

Bruine koeien in de wei. Een koe kijkt op naar de camera - derogatieverlies

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
HME-kalender JULI

Juli = zomermaand

Hooi

Hooi helpt om te sturen op ureum

Veld-APK

Efficiënter bemesten na Veld-APK