4 juli | Maisdemo: meer mais met minder mest

De vraag naar voedsel en diervoeders neemt toe, terwijl de ruimte voor bemesting afneemt. Door mesttoedieningstechniek te optimaliseren is er winst te behalen op klimaatopgave, bodemverbetering, verbetering waterkwaliteit én het verdienmodel van de teler. Tijdens deze demodag bekijken we het effect van verschillende bemestingstechnieken op maisgroei, bodemstructuur en -vruchtbaarheid. Komt u ook naar de maisdemo? Aanmelden kan hier.

Praktische info maisdemo

 • Datum: dinsdag 4 juli 2023
 • Tijd:
  • Ronde 1: 13.30 – 15.00 u;
  • Ronde 2: 15.30 – 17.00 u;
  • Ronde 3: 19.00 – 20.30 u.
 • Locatie: Kloosterweg 9, 8424 SH, Elsloo (Friesland)

We bekijken en bespreken:

 • Principes en mogelijkheden van efficiënte, emissiearme bemesting en verbetering ruwvoerproductie.
 • Live demo van bijbemesting en onderzaai.
 • Zijn er verschillen in maisontwikkeling door toepassing van een andere bemestingstechniek?
 • Wat is de meerwaarde voor de teler van precisiebemesting en emissiearm uitrijden van drijfmest en bewerkte mestproducten? Dat geldt zowel voor de hoofdgrondbewerking als tussen de grondbewerking en zaaibedbereiding.
 • Welke adviessystemen helpen de teler om de juiste bemesting in relatie tot de plantbehoefte te bepalen en te monitoren?
 • Demo en uitleg van verschillende maisrassen.

Wat is het effect op gewasopbrengst?

Eind mei zijn demostroken aangelegd met verschillende bemestingstechnieken en mestdoseringen. Tijdens deze demodag op dinsdag 4 juli kijken we naar het effect op de maisontwikkeling en mestbenutting en de tussentijdse metingen. Er zijn meerdere maisrassen te zien en twee soorten onderzaai. Tevens is er een live demonstratie van verschillende machines en methodes voor emissiearme bemesting.

Initiatiefnemers maisdemo

Deze demodag is een initiatief van Marcel Betten van Loonbedrijf De Samenwerking als een van de deelnemende demobedrijven aan het netwerk DAW demobedrijven van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), het programma Bemest op z’n Best en NUTRI-CHECK NET.

Binnen het DAW zoeken deelnemende melkveehouders, akkerbouwers en tuinders naar praktijkoplossingen voor bijvoorbeeld water vasthouden, verbeteren van de ruwvoerwinning en efficiënter inzetten van (kunst)mest en werken aan een toekomstbestendig bedrijf.

Het meerjarige programma Bemest op z’n Best richt zich op het halveren van de ammoniakemissie bij de toediening van mest in de landbouw. Enerzijds door innovatieve ideeën op te halen uit de praktijk en samen met de belanghebbenden in de praktijk te toetsen. Anderzijds door kennisdeling en draagvlakvergroting en betere toepassing van huidige bemestingstechnieken.

Het demo veld is onderdeel van het, door de EU gefinancierde, project NUTRI-CHECK NET. Dit project heeft tot doel bemestingsadviezen te optimaliseren naar plantbehoefte. Door verschillende bemestingsadviessystemen te inventariseren en in de praktijk uit te testen, verbetert de benutting van nutriënten op landbouwbedrijven en groeit de kennisuitwisseling.

Aanmelden demodag

Ben jij ook nieuwsgierig naar  het effect van verschillende bemestingstechnieken op maisgroei, bodemstructuur en -vruchtbaarheid? Meld je dan aan voor één van de drie rondes! Deelname aan de maisdemo is gratis. Aanmelden kan via het aanmeldformulier op de site van DAW.


Meer info

Wilt u meer weten over deze maisdemo of over de projecten? Neem dan contact op met Sjon de Leeuw.

Maisdemo

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
HME-kalender JULI

Juli = zomermaand

Hooi

Hooi helpt om te sturen op ureum

Veld-APK

Efficiënter bemesten na Veld-APK