Afbouw derogatie: financiële schade beperken

Welke maatregelen kunt u nemen om de financiële schade door de afbouw van de derogatie te beperken?

Afbouw derogatie in Nederland

Per jaar mag per hectare maximaal 170 kg stikstof uit dierlijke mest worden gebruikt. Sinds 2006 mag er door derogatie in Nederland meer mest worden uitgereden op grasland. Vanaf dit jaar wordt de derogatie afgebouwd en mag er 240 kg (of 220 kg, dat hangt af van het ) stikstof per hectare worden uitgereden. In 2024 en 2025 wordt de afbouw van de derogatie verder uitgebreid, tot 170 kg in 2026.

Mestoverschotten en extra kosten

Door het afbouwen van de derogatie mag u minder mest uitrijden. Hierdoor krijgt u waarschijnlijk een mestoverschot dat u moet afvoeren. Dat brengt extra kosten met zich mee. Wij hebben een aantal tips die kunnen helpen de kosten zo laag mogelijk te houden.

Ons advies om de financiële schade te beperken

Gras-klaver weideGras-klaver zaaien

Gras-klavermengsels leveren met dezelfde hoeveelheid mest meer droge stof op dan gras. U hoeft bij het gebruik van deze mengsels minder voer bij te kopen dan wanneer u alleen gras zaait. De hoeveelheid mest blijft natuurlijk hetzelfde. In onze volgende tips vertellen we hoe u deze hoeveelheid kunt verkleinen, of hoe u deze goedkoper kunt afvoeren.

 

Vaste mest

Als uw koeien op bijvoorbeeld stro staan, heeft u vaste mest. Bij vaste mest wordt met 20% minder stikstof gerekend, waardoor u uiteindelijk minder mest hoeft af te voeren.

Samenwerking met akkerbouwer

Door samen te werken met een akkerbouwer kunt u afspraken maken over mestafname. U kunt de mest dan zelf afvoeren, u heeft geen intermediair of transportbedrijf nodig. Dit scheelt in de kosten.

Een samenwerking met een akkerbouwer uit de buurt kan lastig zijn. Akkerbouwers willen stabiele mest en hebben deze het hardst nodig op de momenten dat u zelf ook wilt uitrijden. Mest opslaan kan hierbij helpen. Dit is altijd een goed idee, zie onze volgende tips.

Mestopslag

Door zelf meer mest op te slaan kunt u mest afvoeren op de momenten dat de intermediair het minder druk heeft en dat de afnemer de mest het beste kan gebruiken. Op het moment dat intermediairs druk zijn, zijn de kosten ook het hoogst. Als u buiten de piekmomenten kunt afvoeren, scheelt dat in de kosten.

Afspraken maken met intermediair

Maak nu alvast afspraken met een intermediair, zodat u er zeker van bent dat u mest kunt afvoeren op een moment dat het voor u uitkomt en tegen een vast bedrag.

Vroeg mest afvoeren

Voer in het voorjaar vast mest af als u een kleine mestopslag heeft. In het voorjaar is er veel vraag naar en zo weet u zeker dat u in de herfst niet met mest blijft zitten. Zo verkleint u de kans op overvolle mestopslag in januari volgend jaar, wanneer u de hoofdprijs betaalt voor afvoeren. Het kan gebeuren dan u dan een lagere voorjaarsgift heeft.

 

Extensiveren: minder koeien, of meer grondKoeien in de wei

Onze laatste tip is de meest effectieve, maar ook meteen de lastigste en niet voor iedereen haalbaar. Door te extensiveren heeft u minder koeien per hectare en wordt het mestoverschot automatisch minder groot. U heeft namelijk per koe meer grond om de mest op uit te rijden.

U kunt op twee manieren extensiveren: door minder koeien te houden op dezelfde hoeveelheid grond, of door dezelfde hoeveelheid koeien te houden op meer grond. Met minder koeien gaat uw inkomen omlaag, dus meer grond is waarschijnlijk voor de meeste boeren de aantrekkelijkste oplossing.

Wij begrijpen dat meer landbouwgrond niet voor het oprapen ligt. Het moet er wel zijn, net als het geld. Daarom is dit advies niet voor iedereen haalbaar.

Tegemoetkoming hogere kosten door afvoeren van mest

Door de afbouw van de derogatie worden de kosten voor het afvoeren van mest hoger. Hiervoor komt een tegemoetkoming. Hier is nog niet veel over bekend. Nieuwe informatie wordt op de website van RVO gepubliceerd.

 

Mest uitrijden: door de afbouw van de derogatie kunt u minder mest kwijt.

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
HME-kalender JULI

Juli = zomermaand

Hooi

Hooi helpt om te sturen op ureum

Veld-APK

Efficiënter bemesten na Veld-APK