Agrariërs Krimpenerwaard bieden hun landbouwperspectief aan

Agrariërs uit Krimpenerwaard hebben op 31 mei met trots hun landbouwperspectief aangeboden aan wethouder Leo Barth en gedeputeerde Frank Rijkaart. In hun perspectief geven ze aan hoe ze willen blijven boeren in de Krimpenerwaard, wat ze het gebied aanbieden, hoe ze daar willen komen en wat ze daarvoor nodig hebben. Centraal in het perspectief staan een toekomstbestendige landbouw met behoud van de huidige drooglegging, voedselzekerheid, biodiversiteit, waterveiligheid, een mooi en vitaal landschap en het leveren van energie.

Landbouwperspectief Krimpenerwaard

Foto: Stephan Tellier

Landbouwperspectief agrariërs uitgelicht

In het landbouwperspectief staat: “We willen werken aan een landbouw met respect voor natuur en landschap op de Krimpenerwaardse manier. Dat betekent: (melk)veehouderij op grasland met gebruik van voornamelijk eigen mest, met plek voor weidevogels en mooie perceelsranden, waarbij verdienvermogen de eerste plek inneemt. Ook voor de volgende generatie willen we een toekomst in de Krimpenerwaard.”

Om hun perspectief te realiseren vragen de Krimpenerwaardse agrariërs van de overheid tijd, geld, grond, duidelijkheid en perspectief in het landbouwbeleid.

Reactie werkgroep landbouw Krimpenerwaard

We hebben een toekomstvisie richting 2040 opgesteld en aangeboden, maar in ons perspectief staan wel een aantal randvoorwaarden vermeld waaraan zal moeten worden voldaan, zoals het legaliseren van de PAS melders en soortgelijke knelgevallen, om vanuit een gelijk speelveld te kunnen vertrekken.

Extra (toekomstige) natuurclaims op het agrarisch gebied in de Krimpenerwaard zijn voor ons onbespreekbaar. De overige gebiedspartijen laten weten blij en enthousiast te zijn over onze visie, dus zij mogen nu laten zien welke waarde zij aan dit agrarisch toekomstperspectief hechten.

Gemeente en provincie blij met landbouwperspectief

Wethouder Leo Barth en gedeputeerde Frank Rijkaart zijn blij met het aangeboden landbouwperspectief. Leo Barth van de gemeente Krimpenerwaard: “Ik ben heel blij dat de boeren in de Krimpenerwaard hun eigen verhaal en visie voor de toekomst hebben opgeschreven. De visie laat zien dat de boeren graag willen werken aan de opgaven die er zijn voor het landelijk gebied, mits er wel een goed verdienmodel is voor de agrarische bedrijven. Samen met perspectieven van het waterschap, de gemeente en natuurorganisaties is dit een hele goede basis om in het gebiedsproces Krimpenerwaard verder te praten over de toekomst van ons landelijk gebied.”

Samen werken aan de toekomst van het landelijk gebied

Ook andere partijen in het landelijk gebied zijn bezig met of hebben al een toekomstperspectief: de natuurorganisaties, het waterschap, de gemeente en de provincie. Komende periode worden alle perspectieven naast elkaar gelegd. Met elkaar wordt gekeken waar we elkaar vinden. Daar kunnen we al mee aan de slag. Waar nog verschillen zijn, moeten we samen verder in gesprek. Uiteindelijk moet uit alle perspectieven één gezamenlijk toekomstbeeld ontstaan. Daarmee kunnen alle partijen aan de slag om samen te werken aan een mooie toekomst voor het buitengebied van Krimpenerwaard.

  Landbouwperspectief Krimpenerwaard

Gebiedsofferte Krimpenerwaard


Meer info

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Barend Meerkerk.

Bron: persbericht werkgroep landbouw Krimpenerwaard

Landbouwperspectief Krimpenerwaard

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
Regeneratieve landbouw

Studiegroep regeneratieve landbouw van start

Hooimaand - HME-kalender JUNI

Juni = hooimaand

2024-06 subsidie

Uitstel aanvraagperiode subsidie Behoud grasland bij afbouw derogatie