Algemene vrijstelling gewasrotatie vervalt

De algemene vrijstelling voor GLMC 7 ‘gewasrotatie op bouwland’ (eis vanuit conditionaliteit van het GLB) vervalt per 2024. Dit betekent dat in 2024 op een deel van het bouwland een ander gewas moet worden geteeld dan in 2023. Er worden een aantal gewassen vrijgesteld, waaronder grasland, kruidachtige voedergewassen en vlinderbloemigen. Bedrijven met meer dan 75% grasland zijn ook in 2024 vrijgesteld van de gewasrotatie. Dit geldt dus voor de meeste melkveehouderijen.  

Gewasrotatie op bouwland vanaf 2024 

De belangrijkste regels voor GLMC 7 zijn: 

 • Jaarlijks moet op minimaal een derde van het bouwland een ander gewas worden geteeld dan in het jaar ervoor. In 2024 wordt dus gekeken naar 2023. 
 • U mag een vanggewas telen. Het vanggewas moet blijven staan tot de start van de nieuwe hoofdteelt in het volgende jaar.  
 • Op ieder perceel moet vanaf 2023 één keer in de vier jaar een ander gewas als hoofdteelt worden geteeld. Uiterlijk in 2026 moeten alle percelen aan deze eis voldoen. 

Vrijstellingen van gewasrotatie 

Gewasrotatie is niet verplicht op percelen met een meerjarig gewas, natte teelt, gras (inclusief graszoden), een kruidachtig voedergewas of een braakliggend perceel. Daarnaast zijn bedrijven met meer dan 75% grasland uitgezonderd van de verplichting.   

Meer info 

Verbouwt u op meer dan 25% van uw grond iets anders dan gras en heeft u nog vragen over de verplichte gewasrotatie? Neem dan contact op met uw PPP-Agro adviseur.  

Gewasrotatie

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
Regeneratieve landbouw

Studiegroep regeneratieve landbouw van start

Hooimaand - HME-kalender JUNI

Juni = hooimaand

Landbouwperspectief Krimpenerwaard

Agrariërs Krimpenerwaard bieden hun landbouwperspectief aan