Bemesten met de sleepvoet, verleden tijd?

Per 1-1-2017 staat een verbod op de sleepvoetenmachine voor gebruik op klei- en veengrond gepland. Hoe moet het dan verder in de toekomst met de mestaanwending op deze grondsoorten? Dit was één van de redenen om op 13 en 14 juni enkele demodagen te organiseren in het kader van mestaanwending op klei- en veengrond. Belangrijke speerpunten van deze dagen waren, naast een goed gebruik van de huidige machines, ook de toepassing van technieken waarbij je er in de zode gesneden wordt. Daar veel mensen hier grote vraagtekens bij hebben, omtrent behoud van de zode en draagkracht, ging de aandacht vooral uit naar systemen waar mest in combinatie met water werd toegediend. Ondanks feit dat hiervoor nog onderzoeken lopen en er nog geen goedkeuring is, is het wel een goed moment om dit eens nader te belichten. De video over de demodag is hier te bekijken:

Een goed gebruik van de huidige technieken, zoals sleepvoet en sleufkouter, richt zich op de manier van aanwenden, dus naast mestsamenstelling, ook op de afstelling van de bemester. Zie hiervoor ook een speciale film die hierover gemaakt is:

Naast een goede aanwending van de mest streef je namelijk ook naar een zo hoog mogelijke benutting van de mest en de stoffen uit de mest. Een goede benutting van stikstof gaat echter gepaard met een mate van emissie in de vorm van bijvoorbeeld ammoniak: Hoe lager we de emissies kunnen krijgen, des te hoger de benutting kan worden. En dat is landbouwkundig wel een interessant aspect!

Naast het voorjaar is het zeker in de zomerperiode erg belangrijk dat de meststoffen goed en snel door de bodem en het gewas opgenomen kunnen worden. De mest moet om die reden zo dicht mogelijk aan de grond gebracht worden. Verdunnen met water kan hier een grote bijdrage aan leveren. Dit kan al in de opslag, maar ook door bijmenging via bijvoorbeeld de sleepslang methode.

Naast vorig jaar vinden er ook dit jaar onderzoeken plaats naar het aanwenden van mest en water. Dit gebeurt in diverse verhoudingen van 1 deel mest op 1 deel water tot 2 delen mest met 1 deel water. Vooralsnog lijkt dit fikse verlagingen van de emissies aan ammoniak (NH3) te geven. Echter de “borging” van deze verhoudingen is het grote punt van aandacht. Hier wordt op dit moment dan ook sterk op ingezet om aanwendingstechnieken te voorzien van doorstroommeters, in combinatie met data-loggers, om dit ook nadien te kunnen weerleggen.

Uiteindelijk heeft de sector nog tijd nodig om dit onderzoek voldoende gestaafd te krijgen en via politiek  toegelaten te worden. Maar vanuit de praktijk is er in sterke mate interesse voor en wordt er flink aan getrokken om gegevens beschikbaar te krijgen om hiermee het gesprek aan te gaan.

Meer informatie over dit onderwerp is te verkrijgen bij Sjon de Leeuw,  06-5342 7235 of c.de.leeuw@ppp-agro.nl

bemesten-sleepvoet

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
2024-03 Open dag 13 april 4-3

Open dag | 13 april bij melkveebedrijf De Jong in Vlist

Klimaatslim boeren op veen - website

Resultaten van 5 jaar klimaatslim boeren op veen

Bemest op z'n Best stikstof optimaal benutten

Stikstof optimaal benutten