Bemesten veengrond in Augustus is meestal niet nodig!

Hoe heeft u uw veengrond de afgelopen periode bemest? Heeft u nog een paar rondjes gereden met de kunstmeststrooier, of gaat u dat nog doen? Is alle dierlijke mest al uitgereden, of wilt u nog een rondje maken?

Boert u op veen grond dan kunnen er al machines schoon de berging in. Door de hoge stikstof mineralisatie, is op veengrond een kunstmestgift niet nodig in Augustus, en vaak ook in het tweede deel van Juli niet. Stikstof vormt dan niet meer de beperkende factor in de groei.

Dit is mooi terug te zien in recent genomen grasmonsters op veengrond. Al deze monsters hebben op veengrond een Ruw Eiwit (wat gemeten wordt door de stikstof in het gras te meten) van meer als 26%, een recent monster kwam zelfs boven de 28%, dit monster kwam van land met een weidesnede niet bemest met kunstmest. (zie bijvoorbeeld de vers gras monitor)

Dit geeft aan dat er meer als voldoende stikstof beschikbaar is voor de groei van het gras. Een kunstmest gift is dan ook niet nodig om het gras aan de groei te houden. Sterker nog, de zeer hoge eiwit gehalten zijn door de koeien moeilijk te benutten en leiden tot hoge ureum gehalten in de melk. Een hoog ureum leid tot meer mestafzet. Ook maakt u kosten voor de kunstmest zelf en tijd om het uit te rijden. De vuistregel is; geen stikstof in augustus op veengrond, natuurlijk zijn er bepaalde seizoenen en omstandigheden waarin daarvan afgeweken kan en moet worden. Maar in veruit de meeste gevallen en seizoenen voldoet de vuistregel.

Het argument om wel kunstmest te strooien vormt vaak de roest, als u percelen heeft met roest is het goed om te checken of dit ook werkelijk roest is. Het gaat vaak ook om bladvlekken ziekte, deze kunt u niet van het blad vegen zoals met roest, extra kunstmest helpt hier ook niet tegen. In de meeste gevallen maakt op veengrond een extra kunstmest gift om roest te beperken nauwelijks verschil. Er is al ruim stikstof aanwezig in het gras. Als zijn er uiteraard momenten dat dit anders is. Bijvoorbeeld als er onder zeer natte omstandigheden veel stikstof vervluchtigd is.

Dan de dierlijke mest, gaat u de kelders nog even leegmaken of kunt u het ook laten zitten? De benutting van drijfmest u in het voorjaar uitrijd is een stuk hoger dan van drijfmest die u eind augustus nog even uitrijd. Reken om minimaal 0,25 kg N minder per ton minder benutting van eind Augustus uitgereden drijfmest t.o.v in het voorjaar uitgereden mest. Te vaak wordt ondanks voldoende opslagcapaciteit nog even uit gewoonte de kelder eind Augustus leeg gemaakt. Op een heel aantal bedrijven is er dan vervolgens in het voorjaar onvoldoende mest om 30 m3 op maaipercelen uit te rijden, en de afvoerverplichting af te voeren. Daarom wordt soms ook de 2e snede gekort om mest vrij te maken voor afvoer. Bij voldoende opslag capaciteit is dit een gemiste kans! Voor een hogere benutting kunt u beter geen drijfmest in Augustus uitrijden en deze voor de voorjaarssnede bewaren.

Dus op veel bedrijven op veengrond kunnen de kunstmeststrooier en mesttank wat mij betreft schoon de schuur in. Beter voor de benutting, minder mestafzet, minder kosten en minder werk

Kunstmeststrooier

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
IDL van Nationaal Groenfonds

IDL: gunstige lening bij het Nationaal Groenfonds

eco-activiteit weidegang

Startdatum eco-activiteit weidegang uitgesteld naar 1 juni

Middenbeemster

Landbouwvakdagen West-Nederland | 4 – 6 juni