Bemestingsplan 2020 afronden en vooruitzicht 2021

2020 zit er bijna op en zal, in vele opzichten, de geschiedenis in gaan als een vreemd jaar. Naast de algemene impact van het coronavirus en de bijbehorende maatregelen, is 2020 ook een jaar van extremen. Van extreem nat in februari tot extreem droog in de zomermaanden en daarbij ook nog eens grote verschillen binnen ons kleine landje. In ieder geval veel zaken om over na te denken, mogelijk ook om er in de toekomst iets mee of aan te doen (bijvoorbeeld droogtepreventie waar dat mogelijk is?).

Nog regelen vóór 31 december a.s.

Ook op korte termijn zijn er mogelijk nog zaken te regelen. Voldoet u al aan de mestverwerkingsplicht? Dit kan rechtstreeks door zelf mest te verwerken volgens de regels. Heeft u dit niet gedaan, dan kunt u deze verplichting overdragen aan een collega-veehouder die meer mest (uitgedrukt in kg fosfaat) heeft verwerkt dan wettelijk verplicht. Dit kan met zogenaamde VVO’s. Tot en met uiterlijk 31 december 2020 kunt u dit nog regelen voor het lopende kalenderjaar. Hetzelfde geldt voor de dierrechten / fosfaatrechten. Hebt u niet voldoende rechten voor het aantal dieren die aanwezig zijn geweest op uw bedrijf, dan kunt u nog rechten kopen/leasen.

Vooruitzicht 2021

Hierna komen direct de eerste stappen voor 2021 al aan bod. De maand januari is een belangrijke maand in dit opzicht. Er moet / kan veel geregeld worden. Allereerst de aanvullende gegevens doorgeven. Dit is verplicht voor derogatiebedrijven, maar ook andere bedrijven worden aangeschreven om de eindvoorraad mest en de aanvoer van kunstmest door te geven. Houd er bij de dierlijke mest rekening mee dat dit moet met de bbg-methode: de best-beschikbare-gegevens methode. Dit houdt in dat u de hoeveelheid mest in voorraad moet doorgeven met de N en P gehalten zoals deze in 2020 zijn bepaald (bv. met afvoer). Alleen als er echt niets bekend is, mag u werken met forfaitaire gehalten. Bij controle van de NVWA is dit een van de controlepunten!

Aanvraag derogatie

Daarnaast moet u, indien van toepassing, derogatie aanvragen voor 2021 en het bijbehorende bemestingsplan maken. Ook in dit verband zijn actuele grondmonsters nodig. Verplicht op derogatiebedrijven, maar ook steeds meer noodzakelijk op niet-derogatiebedrijven vanwege de fosfaatplaatsingsruimte! De grondmonsters mogen op 31 januari maximaal 4 jaar oud zijn (derogatie) of op 15 mei maximaal 4 jaar oud zijn (fosfaat). Houdt hier ook rekening met de nieuwe klassenindeling en normen (tussen haakjes de toegestane hoeveelheid fosfaat uit mest per ha).

Een zeer dringend advies in deze is ook om een compleet monster te nemen (dus niet alleen een derogatiemonster) en om er ook zeker iets mee te doen! Op de meeste gronden is er nog veel te sturen, naast en binnen de wettelijke kaders. Het landbouwkundige blijft toch leidend.

Laatste puntje van aandacht is nog het melden van percelen op zand- en lössgrond waarop snijmaïs geteeld gaat worden. Deze moeten vóór 15 februari zijn aangemeld om er in 2021 mais op te mogen telen!

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan van Middelaar mail j.van.middelaar@ppp-agro.nl of tel 06-47303181

 

mestrijden

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
HME-kalender JULI

Juli = zomermaand

Hooi

Hooi helpt om te sturen op ureum

Veld-APK

Efficiënter bemesten na Veld-APK