Wilt u ook een bezoek van onze bodemcoach?

Even voorstellen: Dick Jan Koster

Kent u onze bodemcoach en klimaatadviseur Dick Jan Koster al? Hij is, samen met collega Wim Honkoop, aangesloten bij Landbouwportaal Rijnland en vertelt daar graag wat meer over. Wist u dat u via het Landbouwportaal een bezoek van bodemcoach Dick Jan kunt aanvragen? Voorwaarde is wel dat uw bedrijf zich in het gebied van Hoogheemraadschap van Rijnland bevindt.

Wie ben je en hoe ben je bij het Landbouwportaal Rijnland betrokken geraakt?

Ik ben Dick Jan Koster, werkzaam als bedrijfsadviseur bij PPP-Agro Advies West. Ik heb veehouders als klant die ik adviseer op het gebied van bodem en bemesting, Kringloopwijzer, wet- en regelgeving en bedrijfseconomie. Deze veehouders bevinden zich in het zuidelijk deel van Noord-Holland en het noordelijk deel van Zuid-Holland. Verder ben ik werkzaam in diverse projecten, onder andere in duurzaamheidsprogramma’s (broeikasgasreductie) van de zuivelfabrieken zoals CONO, FrieslandCampina, Lactalis Leerdammer en Vreugdenhil. Sinds 2018 ben ik werkzaam als bodemcoach voor Landbouwportaal Noord-Holland voor de veehouderij. Om die reden heb ik me óók aangemeld als bodemcoach voor Landbouwportaal Rijnland. Ik vind de Landbouwportalen een mooi en praktisch initiatief om veehouders – waaronder ook eigen klanten – te kunnen ondersteunen in hun bodembeheer. En ik kan mijn kennis en ervaringen vanuit het Landbouwportaal Noord-Holland delen met de collega-coaches die betrokken zijn bij Landbouwportaal Rijnland.

Kun je kort iets vertellen over de bodem-bedrijfsbezoeken die je uitvoert?

Vooraf vraag ik de veehouder die ik ga bezoeken om drie plekken te bepalen die we gaan beoordelen: een goede plek, een plek met aandachtspunten en nog een derde plek, bijvoorbeeld met tijdelijk grasland of maïsland, kruidenrijk grasland of een ander bijzonder punt in de bedrijfsvoering. Op deze plekken graaf ik een profielkuil van 60-80 cm diep en samen met de veehouder beoordelen we dan onder andere beworteling, structuur van de grond, ontwatering en bodemleven. Wat is er goed en wat kan er beter? Ik maak foto’s van de profielkuil en het bodemprofiel. Tijdens het bedrijfsbezoek bespreken we kort na wat we gezien hebben in samenhang met de aanwezige bodemanalyses. Na afloop maak ik een beoordeling van de bodem met een kort advies voor verbeterpunten. Deze mail ik achteraf. Verder bespreek ik ook kort de mogelijkheid om coachbezoeken voor andere thema’s aan te vragen, bijvoorbeeld erf en erf-afspoeling.

Wat vind je leuk aan je rol als bodemcoach?

Samen met de veehouder naar oplossingen zoeken voor een beter bodembeheer en het kunnen sparren met veehouders op een praktische manier.

Wilt u ook een bezoek van een bodemcoach?

U kunt zich aanmelden voor een bezoek van een bodemcoach. Een bedrijfsbezoek duurt ongeveer drie uur. U krijgt na afloop een verslag met daarin een analyse, adviezen voor duurzaam bodembeheer en de maatregelen die u kunt nemen. U kunt zich aanmelden via de website van Landbouwportaal Rijnland.

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar de website van Landbouwportaal Rijnland of neemt contact op met Dick Jan Koster.

Bodemadvies

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
HME-kalender JULI

Juli = zomermaand

Hooi

Hooi helpt om te sturen op ureum

Veld-APK

Efficiënter bemesten na Veld-APK