Bodemcoach met bodemadvies voor een gezonde bodem!

PPP-Agro Advies heeft al een aantal weidecoaches die u kunnen adviseren bij alle aspecten van beweiding. Naast deze weidecoaches heeft PPP-Agro Advies nu ook een bodemcoach die u kan adviseren bij alle aspecten van bodemkunde en bodembeheer. Hiervoor is niet alleen een extra opleiding nodig, maar ook kennis en kunde van de regio en van het type bedrijf. Vooralsnog ligt de specialisatie op melkveebedrijven.

Tijdens een bezoek wordt er op minimaal drie plaatsen op het bedrijf een bodemprofielkuil gegraven (50 cm diep) en wordt de bodem samen met de veehouder in het veld beoordeeld. Het is aan te bevelen om in ieder geval één goede en één slechte locatie op te zoeken. Op deze manier kun je goed verschillen zien in de bodem. Belangrijk is wat er te zien is: Wat zijn de goede punten en wat zijn de verbeterpunten?  Zijn er bijvoorbeeld storende lagen? Is er voldoende bodemleven zichtbaar? Hoe is de beworteling, ontwatering en structuur van de grond? Maar ook: hoe is de zode en de grassamenstelling? Naast het graven van kuilen, worden de bijbehorende grondmonsters van de beoordeelde locaties bekeken voor aanvullende informatie. Hiervoor wordt .a. naar pH, beschikbaarheid van de diverse elementen (P, K, Ca, Mg e.d.) en het percentage organische stof gekeken. Maar ok vragen zoals de bandenspanning van trekker en machines van uzelf en de loonwerker komen aan bod.
Op grond van al deze gegevens komen we samen met de veehouder tot een plan van aanpak. Met name voor de percelen waar de bodemkwaliteit matig is, kijken we welke maatregelen nodig zijn om bodemkwaliteit te verbeteren.


Wilt u ook met uw bodem, de basis van uw bedrijf, aan de slag? Neem dan contact met op met onze bodemcoach Dick Jan Koster via 06-230 581 94 of dj.koster@ppp-agro.nl


Voor veehouders in Noord-Holland geldt een speciale subsidieregeling: zij kunnen zich voor een bodemcoachbezoek aanmelden via: www.landbouwportaalnoordholland.nl. U dient zichzelf eerst te registreren op het portaal en vervolgens aan te melden voor een bodemcoachbezoek. De kosten van het bodemcoachbezoek worden dan vergoed door het Landbouwportaal Noord-Holland (alleen voor veehouders in Noord-Holland!) en is het advies dus geheel gratis.

Grond - Bodem

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
HME-kalender JULI

Juli = zomermaand

Hooi

Hooi helpt om te sturen op ureum

Veld-APK

Efficiënter bemesten na Veld-APK