Bodemverdichting: “Back to Basic”

Op 15 september was “Bodemverdichting” één van de thema’s op de dag van Smart Grass Production. Maar hoe “Smart” kunnen we het nu maken?

Met alle respect voor de ontwikkeling van techniek en apparatuur om ons grasland steeds beter te bemesten en hogere opbrengsten te behalen zijn we echter met z’n allen ook perfect in staat om de bodem steeds meer te verdichten. Oftewel de omgekeerde wereld. Machines worden steeds groter en bereiken een nog hoger gewicht dan we gewend waren. De bandenindustrie volgt deze ontwikkeling op enige afstand en “U” als gebruiker staat daar tussen.

Maar hoe gaat u hier mee om en welke aandacht durft u er aan te besteden? Vaak leeft de gedachte dat “bredere” banden al genoeg zijn om de machines goed te kunnen dragen op de bodem. Op zich een juiste redenatie, echter het probleem in de praktijk is dat de spanning in de band vaak niet overeenkomt met de gewenste spanning en dus druk op de bodem. Zolang u het land betreedt met spanning boven de “1 bar”, dan bent u op zich al bezig met het verdichten van de bodem. Brede banden met een te hoge spanning realiseren echter een grotere bodemverdichting dan smallere banden die evenveel gewicht kunnen dragen. Zeker smalle banden die veel hoger zijn en over een grote luchtkamer (ruimte tussen bodem en velg) beschikken. Hoe hoger een band is, des te langer wordt deze als de spanning lager wordt. Een brede en lage band kan maar beperkt afplatten waardoor de afdruk op de bodem weinig langer wordt als de spanning daalt.

Met een luchtdrukwisselsysteem kan dit nog veel sneller en effectiever gebeuren. Echter “communicatie” met uw leverancier en uw loonwerker zijn erg belangrijk om uw gewenste resultaten te behalen. Een druk van 1 bar staat gelijk aan een gewicht van 1 kg/cm². Maar onder natte omstandigheden is dit vaak nog veel te hoog en moeten we naar een lagere spanning toe.  Bij voorkeur richting de 0,5 kg/cm², Oftewel een druk van 0,5 bar.

Het effect van een hoge (rechts op 1,5 bar) en een lagere (links op 0,8 bar) kunt u zien op de foto. De band wordt in die situatie 50% langer bij een lage spanning waardoor de oppervlakte waar het gewicht over loopt dus 50% groter wordt. Een eenvoudige spanningsmeter kan al heel wat opleveren om een beeld te krijgen wat de machine gaat doen in het veld. Dus maximaal 1 bar als streefwaarde! Hoe simpel kunnen we het maken.

Drukwisselsysteem

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
Twee mannen in een koeienstal. Een heeft een klembord in de hand en wijst naar rechts - vacature senior bedrijfsadviseur

Vacature: senior bedrijfsadviseur/ projectleider technisch management

Groep mensen in een weiland kijken naar bemesting - demo Bemest op z'n Best

Veelbelovende innovaties tijdens demo Bemest op z’n Best

Koeien aan het voerhek in de stal - workshops broeikasgas

Workshops ‘Aan de slag met broeikasgas’