Broeikasgasemissie daalde in 2022 op Koeien & Kansen-bedrijven

In 2022 daalde de gemiddelde broeikasgasemissie op de Koeien & Kansen-bedrijven en lag deze op 1.027 gram CO2-equivalenten per kg meetmelk. Dit is 45 gram lager dan in 2021. Vooral de methaanemissie uit pensfermentatie en aanvoer van CO2 met producten van buiten het bedrijf is afgenomen. Goed nieuws is dat alle bedrijven hun doelstelling voor 2022 hebben behaald.

Broeikasgassen komen van verschillende bronnen

Op een melkveebedrijf komen uit verschillende bronnen broeikasgassen vrij. Dit gebeurt direct op het bedrijf bij pensfermentatie en mestopslag, bij de productie van voer en bij het gebruik van energie. Er worden ook producten aangevoerd en daarvoor zijn ook ergens broeikasgassen uitgestoten.

Resultaten 2022

De gemiddelde broeikasgasemissie op de Koeien & Kansen-bedrijven in 2022 komt uit op 1.027 gram CO2-equivalenten per kilogram meetmelk. Dit is 45 gram lager dan in 2021. Dit kwam vooral door meer te weiden en minder krachtvoer te geven.

Meer info

Bent u benieuwd naar de resultaten? Lees dan het volledige bericht op de website van Koeien & Kansen. Meer nieuwsbericht over het project vindt u ook op onze projectpagina.

Bron: Koeien & Kansen

Broeikasgasemissie daalde

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
HME-kalender JULI

Juli = zomermaand

Hooi

Hooi helpt om te sturen op ureum

Veld-APK

Efficiënter bemesten na Veld-APK