Broeikasgasreductie via voerspoor of graslandmanagement

Drie hogescholen (Aeres, VHL en HAS) werken samen aan maatregelen die bijdragen aan ammoniak- en methaanreductie. Ook PPP-Agro Advies is betrokken bij dit project. Voor het project werken studenten als afstudeeropdracht aan het in beeld brengen van handelingsperspectieven om emissies te verlagen. Help mee aan dit project door uw mening te laten weten in een onderzoek over emissiereducerende maatregelen in het voerspoor via een enquête op surveymonkey.com.

Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in hoe veehouderijstudenten, melkveehouders en hun sectorpartners kijken naar ammoniak- en methaanreductie via voermaatregelen. Daarmee kunnen we onderwijsmateriaal maken waar in de praktijk behoefte aan is. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

voerspoor

Focus op voerspoor en graslandmanagement

Het project focust zich op maatregelen die via het voerspoor of graslandmanagement al op korte termijn een bijdrage kunnen leveren. Hierbij kan je denken ruwvoerkwaliteit, weidegang en het verlagen van het ruw eiwit gehalte in het rantsoen.

De centrale vraag in het project is: “Wat is er nodig om melkveehouders nu en in de toekomst de juiste keuzes te laten maken om, beredeneerd vanuit de behoefte van de koe, het optimale graslandmanagement, rantsoen en rantsoenmanagement te hanteren wat leidt tot een lagere ammoniak- en methaanemissie?”

Twee belangrijke thema’s worden daarbij uitgewerkt. Allereerst worden maatregelen verder uitgewerkt tot handelingsperspectieven. Daarnaast wordt gekeken naar de gedragsverandering die nodig is om de maatregelen te laten slagen.

Praktische handvatten voor melkveehouders

Handelingsperspectieven uit wetenschappelijk onderzoek worden omgezet naar praktische handvatten. Vervolgens worden deze door studenten en docentonderzoekers in de praktijk getest op melkveebedrijven met verschillen in grondsoort en bedrijfsintensiteit.

Naast kennis van maatregelen en uitwerking in de praktijk is ook de mindset van de (toekomstige) veehouder en adviseur cruciaal voor de motivatie om beslissingen te nemen. Het is belangrijk om kansen, drijfveren en barrières bij hen te begrijpen. Door zowel aan het begin als einde van het project te meten wordt zichtbaar welk effect er in vier jaar is opgetreden.

Combinatie praktijk en gedrag

De combinatie van het in kaart brengen van praktijkrijpe handelingsperspectieven met daarbij de benodigde gedragsverandering maakt dit een bijzonder project. PPP-Agro Advies is één van de ketenpartners die betrokken is bij dit project. Wij brengen kennis en ervaring in vanuit onze werk met veehouders. Daarnaast focussen wij ons op het ondersteunen van de studenten bij het uitvoeren van hun adviestaak richting melkveehouders.


Meer info

Kijk voor meer informatie over dit project op de website van SIA: Project Integrale aanpak ammoniak en methaan | SIA Projectenbank of neem contact op het met Jurian Korevaar.

Broeikasgasreductie via voerspoor of graslandmanagement

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
IDL van Nationaal Groenfonds

IDL: gunstige lening bij het Nationaal Groenfonds

eco-activiteit weidegang

Startdatum eco-activiteit weidegang uitgesteld naar 1 juni

Middenbeemster

Landbouwvakdagen West-Nederland | 4 – 6 juni