Controleer de perceelsgrenzen via de BGT-check

RVO werkt aan een nieuwe topografische kaart in Nederland, genaamd de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). In de afgelopen tijd zijn veel veehouders en akkerbouwers aangeschreven om de perceelsgrenzen via de BGT-Check te controleren. Onze ervaring is dat de nieuwe grenzen nog weleens afwijken van de bestaande situatie. Een eigen controle door uzelf of uw adviseur is dan ook belangrijk.

Alle veehouders en akkerbouwers die nog niet zijn aangeschreven voor de BGT-check worden in de komende tijd uitgenodigd om hun perceelsgrenzen te controleren. RVO gaat namelijk met nieuwe perceelkaarten werken vanaf 2022. Pas als u de brief heeft ontvangen, kunnen de nieuwe voorgestelde grenzen gecontroleerd worden. Het is verstandig om hier gehoor aan te geven, want u heeft maar éénmalig (gedurende 6 weken) de tijd om dit te doen en om indien nodig bezwaar te maken.

Als u binnen de gestelde 6 weken niet reageert ziet RVO dit als akkoord op de nieuwe perceelsgrenzen. Wilt u de BGT-check laten uitvoeren door één van onze adviseurs? Stel ons dan op de hoogte op het moment dat u de brief van RVO heeft ontvangen! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw eigen adviseur of met Richard Vergeer (r.vergeer@ppp-agro.nl of tel 06-58724185)

20200529-IMG_6617

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
Veld-APK

Efficiënter bemesten na Veld-APK

Regeneratieve landbouw

Studiegroep regeneratieve landbouw van start

Hooimaand - HME-kalender JUNI

Juni = hooimaand