De dag van ’Hoeve Boveneind’

Goed gras telen op eigen bodem! Dat stond 15 september centraal op de dag van Hoeve Boveneind. Deze dag die gehouden werd op Hoeve Boveneind van Wilfred de Bruijn is onderdeel van het project Smart Grass Production. Dit project in de Betuwe is speciaal gericht op jonge melkveehouders met als doel de optimale grasopbrengst te realiseren met een minimale milieubelasting.

Het weer was ons deze dag goed gezind en er was een goede opkomst. Dat was ook niet voor niets want er was voldoende te zien en te leren.

Bandenspanning en bodemdruk

Namens PPP-Agro Advies was Sjon de Leeuw aanwezig om de aanwezigen een stoomcursus tot bandenboer te geven! Wat betekenen al die maten eigenlijk? En waarin verschilt de ene band ten opzichte van een andere en wat betekent dat voor de bodem en de band die ik nodig heb? Allemaal basis kennis die essentieel is om de bodem te ontzien en goede opbrengsten te realiseren. Meer hierover vindt u in het artikel Bodemverdichting: “Back to the Basic”.

Het juiste gras op mijn bedrijf

Als onderdeel van het project zijn proefvelden met verschillende grasmengsels ingezaaid. Wat is goed gras en wat niet en waarom dan niet? Zijn klavers een goede optie? welk gras past bij welke omstandigheden en wat brengen nieuwe grasrassen? Allemaal aspecten van grasteelt die aan bod kwamen.

Precisiebemesting

Met verschillende innovatieve machines werden de mogelijkheden van precisiebemesting getoond. Als je efficiënt wilt werken, betekent dit ook dat de mest aangebracht moet worden op de plek waar je het wilt hebben. Dit kan via verschillende manieren zoals GPS, spaakwielbemesting of door een eigen gefabriceerde bemester van Wiebe van Vliet (zie foto) of zelfs door middel van een robot.
De dag heeft veel nieuwe kennis geboden, maar ook praktisch inzicht voor de deelnemers waar ze wellicht dit najaar en anders in de toekomst hun voordeel mee kunnen doen. Wilt u meer lezen over dit project kijk dan op: www.smartgrassproduction.nl

Bemester

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
HME-kalender JULI

Juli = zomermaand

Hooi

Hooi helpt om te sturen op ureum

Veld-APK

Efficiënter bemesten na Veld-APK