De overeenkomst tussen bier en melk?

Jarenlang zijn wij boeren opgeleid en gestimuleerd om veel voedsel tegen een zo laag mogelijke prijs te produceren. Onze naoorlogse EU landbouwcommissaris Mansholt wordt hier mee vereenzelvigd.

De belangrijkste reden voor dit beleid was dat er simpelweg te weinig voedsel was. Dankzij inzet van alle boeren is dit probleem Nederland en de EU uit. Er is meer dan genoeg voedsel tegen een lage prijs. Doordat er meer dan genoeg voedsel was is in Nederland is een enorme export van producten gerealiseerd. Hierbij hebben we als verkoopargumenten gebruikt dat we eerste kwaliteit voedsel hadden tegen een lage prijs. Zo heeft de melkveehouderij bijgedragen aan een flink overschot op de exportbalans en daarmee aan de welvaart in Nederland. Net zoals Heineken die door schaalvergroting en slimme marketing zijn bier over de hele wereld verkocht.

Nu er genoeg melk is met een hoge kwaliteit ontstaat er concurrentie op de prijs. Hierdoor ontstaat er druk op de marge wat we terugzien in teruglopende verdiensten in de melkveehouderij en daarnaast komen er aanvullende wensen vanuit de markt. Dit is een normale ontwikkeling die ook voor bijvoorbeeld bier geldt. Er is meer dan voldoende bier voorhanden tegen een prima kwaliteit. De marges op het bier werden dan ook kleiner en kleiner. Denk maar aan de acties in de supermarkten. We zien daarnaast dat mensen aanvullende eisen gaan stellen. Bijvoorbeeld aan de smaak van het bier en de manier van produceren(kleinschalig en dichtbij). Er zijn dan ook heel veel nieuwe merken bijgekomen die zich onderscheiden in smaak en beleving. Veel van die succesvolle merken worden dan weer opgekocht door de grote concerns die hiermee hun omzet behouden en de marge vergroten op hun producten.

Als we kijken naar melk dan kunnen we constateren dat wensen aan de kwaliteit van het product inmiddels lang en breed gerealiseerd zijn. Nederlandse zuivel is van topkwaliteit. Hier behalen we dan ook concurrentievoordeel mee. Onze melk brengt veelal meer op dan in andere landen gerealiseerd wordt. Een mooi voorbeeld is de vergelijking tussen Nederlandse en Chinese melk. De volgende stap in de cyclus zijn wensen aan de manier van produceren.

Interessant is dat prijs (goedkoop) hierdoor een minder belangrijk (niet onbelangrijk) issue wordt.Dit betekend dus ook dat er mogelijkheden liggen om een hogere opbrengst te realiseren en zo eventueel hogere productiekosten vergoed te krijgen dan wel een hoger inkomen te realiseren. We zien het zelfde bij het bier waarin de prijs van speciaal bier hoger mag liggen. U komt nu dus voor de keus of en hoe u de aanvullende wensen aan de productiewijze gaat integreren in uw bedrijf. Kiest u er voor om dit niet te doen dan zal een zeer scherpe concurrentie aangegaan moeten worden op kostprijs. Als Nederlandse melkveehouder ben je met hoge prijzen voor grond, gebouwen en fosfaatrechten in een nadelige positie ten opzichte van het buitenland. Verder is het interessant dat een veranderde productiewijze ook hand in hand kan gaan met een verlaging van de kostprijs. Het mes snijdt dan aan twee kanten. De belangrijkste voorwaarde is dan wel dat er sprake moet zijn van vakmanschap. Toevallig ons sterkste punt.

Welke wensen zijn er aan de manier van produceren gekomen vertaald naar het melkveebedrijf?

In feite zijn dit allemaal wensen die te maken hebben met vergroting van de biodiversiteit en verlaging van de milieudruk door de melkveehouderij. Twee ruime begrippen die soms worden samengevat in kringlooplandbouw. Iets wat in de melkveehouderij een vertrouwd begrip is en waar we prima mee uit de voeten kunnen. Elk melkveehouderijbedrijf is immers een kringloop waarbij voer de koe in gaat, mest, melk en vlees er uit komt en de mest vervolgens het voer(gras en mais) doet groeien wat de koe weer in gaat. Belangrijkste is om dit zo efficiënt mogelijk te laten verlopen dus met zo min mogelijk verliezen naar het milieu (lucht en water). Logisch dus dat gezonde oude koeien, goede beweiding, precies bemesten, water bij de mest, goed inkuilen en een rantsoen op maat bijdragen aan het milieu. Interessant is de ontwikkeling dat we er steeds meer achter komen dat het boeren met inzet van de natuur tot nog betere resultaten leidt. Aandacht voor bodemleven en insecten betaald zich uit in een stabieler ecosysteem op het bedrijf met betere opbrengsten van het land. De 25% duurzaamste melkveebedrijven realiseren dan ook een lagere kostprijs. Als we onze melk dan net als speciaal bier tegen een hogere prijs kunnen verkopen is er weer sprake van de boerenslimheid waar anderen zo voor beducht zijn.

Proost!


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pietjan de Jong, mail pj.de.jong@ppp-agro.nl of tel. 06-54256549

Melk

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
HME-kalender JULI

Juli = zomermaand

Hooi

Hooi helpt om te sturen op ureum

Veld-APK

Efficiënter bemesten na Veld-APK