Veelbelovende innovaties tijdens demo Bemest op z’n Best

Donderdag 9 maart gaf innovatieprogramma Bemest op z’n Best een demo. Drie innovaties uit het programma én zorgvuldig werken bij graslandbemesting stonden centraal. De drie innovaties die te zien waren stemden de tweehonderd bezoekers positief over de mogelijkheden om ammoniakemissie tijdens het bemesten verder te verminderen. Ook werd duidelijk dat precies werken met bestaande bemestingsmachines een wereld van verschil maakt voor de vermindering van ammoniakemissie.

Groep mensen in een weiland kijken naar bemesting - demo Bemest op z'n Best

Er was veel belangstelling, er waren ongeveer 200 bezoekers.

Ammoniakemissie halveren

Tijdens de demo op Aeres Farms in Dronten lieten Vogelsang, N2 Applied en Slootsmid Mesttechniek zien met welke innovatie zij inzetten op ammoniakvermindering tijdens bemesting. De drie ondernemers nemen deel aan Bemest op z’n Best. Het doel van dit project is om ammoniakemissie tijdens het bemesten minimaal te halveren (vergeleken met bestaande technieken).

Idee-indieners maken in dit programma gebruik van de onderzoekcapaciteit en kennis van een breed team van experts. In demo’s delen deze experts onderzoekskennis en praktische kennis en worden innovaties van deelnemende partijen getoond. De demo in Dronten werd goed bezocht. Dit project trekt duidelijk de aandacht van boeren, loonwerkers en van agrarische opleidingen.

Vloeistofdoseerunit Slootsmid

Machinebouwer Slootsmid Mesttechniek werkt aan emissiereductie bij zodenbemesting door het afdekken van de sleuven met een vloeistof. De zodenbemester is daarvoor uitgerust met een vloeistofdoseerunit direct na de mestuitstroomopeningen. Slootsmid test deze opstelling met verschillende vloeistoffen en denkt hiermee de ammoniakemissie met 40% terug te kunnen brengen. Tijdens de demo konden de aanwezigen een proefelement met vloeistofdoseerunit bekijken.

Mestaanzuring Vogelsang

De innovatie van fabrikant Vogelsang is gebaseerd op het aanzuren van mest. Hun SyreN-systeem op een sleepvoetbemester voegt vlak voor toediening van de onverdunde drijfmest een dosis zwavelzuur toe. De pH-waarde van de mest daalt hiermee tot onder 6. Volgens de fabrikant daalt de ammoniakemissie hierdoor 70%, wat veel meer is dan uit eerdere onderzoeken blijkt. Bemest op z’n Best onderzoekt binnen het programma het effect van aanzuren daarom opnieuw.

SyreN-systeem van Vogelsang om mest aan te zuren vlak voor toediening

Plasmabehandeling N2 Applied

Door drijfmest voor het uitrijden een plasmabehandeling te geven, daalt volgens N2 Applied de ammoniakemissie in zowel de opslag als tijdens uitrijden met 95%. In een container op het boerenerf wordt de mest met stikstof uit de lucht verrijkt en wordt alle stikstof in de mest gebonden door plasmagas. Het eindproduct, Nitrogen Enriched Organic fertiliser (kortweg: NEO) genaamd, gebruik je als meststof op het land.

Instellingen bemestingsmachines belangrijk

Loonwerkers lieten in de livedemo in het veld de bemestingsresultaten van een goed en bewust verkeerd ingestelde sleufkouterbemester, zodenbemester en sleepslangbemester van Kaweco en Vredo zien. Bij té ondiepe sleuven of té hoge mestgift, was duidelijk te zien dat de mest over de sleuven stroomde en het gras besmeurde. Ook de goede afstelling van de uitloopmonden bleek veel verschil te maken in werkresultaat. De zodenbemester wist 25 m3/ha netjes in de sleufjes in de grond te brengen.

Mooi werkresultaat met Vredo zodenbemester.

Onderzoek heeft aangetoond dat de ammoniakemissie tot 17% daalt als het werk zorgvuldig gebeurt. Dat betekent ook dat de benutbare stikstofgift bij nette toediening aanzienlijk hoger is. Beter voor de grasopbrengst dus. De kunstmestgift kan hierdoor omlaag. Hierin ligt een belangrijke uitdaging voor loonwerkers, door kwalitatief goed werk te leveren, dat ook best iets meer mag kosten.

Tips en nieuwe demo Bemest op z’n Best

Tips voor een juiste uitvoering van graslandbemesting op zandgrond of klei- en veengrond vind je op deze website. Wilt u ook een demo van Bemest op z’n Best bijwonen? Hou voor nieuwe data de agenda op de site of Facebook en LinkedIn in de gaten.


Neem voor meer informatie contact op met Sjon de Leeuw via c.de.leeuw@ppp-agro.nl of 06-53427235.

Groep mensen in een weiland kijken naar bemesting - demo Bemest op z'n Best

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
Veld-APK

Efficiënter bemesten na Veld-APK

Regeneratieve landbouw

Studiegroep regeneratieve landbouw van start

Hooimaand - HME-kalender JUNI

Juni = hooimaand