Demo: Welke bemestingstechnieken leveren meer graan op?

Kom ook naar de demo bemestingstechnieken van Bemest op z’n Best op 12 april

Wat zijn de aandachtspunten van verschillende bemestingstechnieken op bouwland en welke methode levert de hoogste graanopbrengst op? Tijdens de praktijkdemo van Bemest op z’n Best bekijken we vier bemestingstechnieken én laten we zien hoe u deze zorgvuldig toepast met zo min mogelijk ammoniakemissie en daardoor zo optimaal mogelijke stikstofbenutting door het gewas.

Praktische informatie

Bemestingstechnieken die aan bod komen

 • Sleufkouterbemester met sleepslangaanvoer
 • Zelfrijdende zodebemester
 • Sleufkouterbemester met slangaanvoer met NIRS-precisietoedieningstechniek
 • Spaakwielbemester met vloeibare kunstmest

De demo’s worden uitgevoerd door Loonbedrijf Aarnink & Ooms en Loonbedrijf Stoel BV.

Programma

 • 13.00: Ontvangst met koffie
 • 13.30: Introductie Bemest op z’n Best en tips en tricks beter bemesten
 • 14.00: Live demo mesttoediening bouwland
 • 15.00: Vragen en afsluiting

OVER BEMEST OP Z’N BEST

Het meerjarige programma Bemest op z’n Best richt zich op het halveren van de ammoniakemissie in de landbouw. Dit doen zij met een focus op innovaties bij de toediening van mest op het land.

AANMELDEN

Bemest op z’n Best vindt het fijn om te weten of je komt en met hoeveel personen. Geef dit door via de aanmeldknop of stuur een mail naar innovatiemestaanwending@wur.nl.


Meer informatie

Website Bemest op z’n Best

Download de uitnodiging van Bemest op z’n Best: Uitnodiging demo Bemest op z’n Best – 12 april 2023

155015713

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
Twee mannen staan in een stal met koeien. Ze kijken naar een document - SABE-vouchers

Binnenkort kunt u weer SABE-vouchers aanvragen

PPPAgroAdvies_7986

Meldt u aan voor een bezoek van onze bodemcoach

Het effect van een hoog slootwaterpeil wordt hier gemeten.

Het effect van een hoog slootwaterpeil