Dieselverbruik

Voor veel melkveehouders is het dieselverbruik een gegeven. De kosten van diesel en loonwerk zien melkveehouders eens per jaar in een oogwenk langskomen en denken dan: het werk moet toch gebeuren?  Dieselverbruik is geen getal om actief mee aan de slag te gaan. Het is een resultante van andere beslissingsfactoren. Als een melkveehouder eenmaal iets gewend is om wel of niet te doen, dan blijft dat zo. Ook al zou daar diesel mee te winnen zijn.

Teus Verhoeff is bij diverse projecten betrokken om verandering te brengen in het dieselverbruik.
Eerst wordt samen met de melkveehouders het dieselverbruik in kaart gebracht:

 • Wat is het dieselverbruik met eigen machines en werktuigen?
 • Wat verbruikt de loonwerker aan diesel op het bedrijf?

Daarna worden alle activiteiten per bedrijf op een rij gezet en per activiteit wordt geprobeerd het dieselverbruik in te schatten. Een doorsnee melkveebedrijf verbruikt bijna de helft van de diesel aan voederwinning. De andere helft gaat voor elk één derde op aan voeren, bemesten en transport over de weg!  Vooral de laatste post was voor veel deelnemers meer dan verwacht.

Nu komt het meest boeiende stuk van het verhaal: Hoe kan het dieselverbruik naar beneden?
Dit zijn een aantal maatregelen waar u morgen mee kunt beginnen:

 • Niet meer dan 1.800 toeren, zeker niet op de weg
 • Motor uitzetten in plaats van stationair laten draaien
 • Luchtfilters en radiateur goed schoonhouden en slijp daarnaast geregeld de messen.
Diesel besparen

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
2024-03 Open dag 13 april 4-3

Open dag | 13 april bij melkveebedrijf De Jong in Vlist

Klimaatslim boeren op veen - website

Resultaten van 5 jaar klimaatslim boeren op veen

Bemest op z'n Best stikstof optimaal benutten

Stikstof optimaal benutten