Een fatsoenlijk inkomen met beloningen op basis van KPI’s

Veel melkveehouders zetten stappen richting een duurzame landbouw. Overheden sturen hier nu vooral op aan met verboden en verplichtingen. In het agrobedrijfsleven gebruiken ze positieve doelsturing, op basis van KPI’s (kritieke prestatie-indicatoren). Samen met VIC en ORG-ID onderzoeken we of provincies (en andere overheden) hier ook gebruik van kunnen maken, zodat er ruimte overblijft om in te spelen op de specifieke omstandigheden van een bedrijf.

Beloning als verdienmodel

Daarnaast onderzoeken we of deze manier van belonen kan bijdragen aan een vitale melkveehouderij, waarbij boeren kunnen voldoen aan de ecologische randvoorwaarden én een fatsoenlijk inkomen kunnen verdienen. Door beloningen vanuit de overheid en het bedrijfsleven te stapelen, kunnen melkveehouders die aan de topwaarden voldoen ongeveer 12 cent per kg melk aan beloningen krijgen.

Meer info

Dit onderzoek voeren wij uit in samenwerking met VIC en ORG-ID. Dat doen we in opdracht van provincie Zuid-Holland en met medewerking van Royal Friesland Campina en de Rabobank. Wilt u meer weten over een beloningssysteem op basis van KPI’s voor het veenweidegebied? Lees dan de eindrapportage van de verkennende fase:

 

KPI Veenboeren 2030 Verkennende fase

 

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Barend Meerkerk.

Een fatsoenlijk inkomen met beloningen op basis van KPI’s

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
Veld-APK

Efficiënter bemesten na Veld-APK

Regeneratieve landbouw

Studiegroep regeneratieve landbouw van start

Hooimaand - HME-kalender JUNI

Juni = hooimaand