Een gezonde bodem is onze toekomst; Meld u nu aan!

Een gezonde bodem is onze toekomst

Wat goed dat je interesse hebt in de bodemcolleges. Een gezonde bodem is belangrijk voor de toekomst van je bedrijf. Die boodschap horen we van alle kanten. Maar hoe ziet dit ‘zorgen voor een gezonde bodem’ er in de praktijk uit? Welke stappen kun je als (melk)veehouder of akkerbouwer zetten om je bodem te verbeteren?

Reeks Bodemcolleges

LTO Noord organiseert daarom in maart een reeks Bodemcolleges. Daarmee breng je als agrariër je basiskennis over de bodem weer op peil. Onder het motto ‘Handen uit de mouwen voor een betere bodem’ doe je kennis op over praktische maatregelen die kwaliteit van de bodem ten goede komen. Agrarisch ondernemers in de provincie Zuid-Holland kunnen gratis deelnemen

Veel maatregelen komen aan bod

In de Bodemcolleges staat het belang van goed bodembeheer centraal. De reeks bestaat uit meerdere bijeenkomsten en online leersessies. We bieden inzicht in de verschillende maatregelen die er zijn om aan bodemverbetering te werken.

De reeks behandelt drie hoofdonderwerpen met daaronder een reeks aan maatregelen:

Week 1: De bodem voeden

 1. Dierlijke mest gebruiken
 2. Compost toepassen
 3. Groenbemesters inzaaien
 4. Achterlaten van gewasresten
 5. Bijvoeren met natuurlijke mineralen

Week 2: Gewaskeuze voor een gezonde bodem

 1. Ruime gewasrotatie en gewasvariatie
 2. Stikstofbindende gewassen in het bouwplan
 3. Rustgewassen inpassen
 4. Experimenteren met meng- en strokenteelt
 5. Kruidenrijk grasland inzaaien
 6. De potentie van meerjarige gewassen

Week 3: Bodemstructuur optimaal

 1. Minder intensief bewerken
 2. Grondbewerking timen
 3. Drainage en ontwatering regelen
 4. Vaste rijpaden gebruiken
 5. Werken met lichtere en kleinere machines
 6. De juiste bandenspanning
 7. Grasland in stand houden
 8. Groenbemesters voor structuurverbetering
 9. Bodemleven stimuleren

In totaal komen er wel 20 maatregelen aan de orde, waar agrariërs mee aan de slag kunnen. Na afloop van de cursus heb je ideeën voor concrete maatregelen om de bodem op je eigen bedrijf te gaan verbeteren.

Vakdocenten

Aan de cursus werken meerdere experts mee: Rene Jochems (GroeiBalans), Marianne Hoogmoed en Floor van Malland (Louis Bolk) en Everhard van Essen (Aequator).

Online en offline met een groep

Het inhoudelijke deel start met een introductiedag over bodembeheer. Als de coronamaatregelen het toestaan gebeurt dit bij een collega agrarisch ondernemer. Vervolgens gaan we 3 weken de diepte in en dat gebeurt online. In de online omgeving krijg je kennis van de genoemde thema’s, kun je informatie vinden over de verschillende maatregelen en hierover met elkaar in gesprek gaan. Een maand later sluit de cursus weer af met een praktijkdag met dezelfde groep. Op die dag bespreek je welke maatregelen voor je eigen bedrijf interessant zijn. Totaal is er plek voor 4 regiogroepen van maximaal 20 deelnemers. Deelname vergt geen bijzondere computervaardigheid. Als corona het toelaat sluiten we af met een regiobijeenkomst.

Structuur van de Bodemcolleges

Direct contact met deskundigen

Je krijgt veel kennis aangereikt over alle genoemde onderwerpen en in de groep kun je online ervaringen uitwisselen. Uniek aan deze cursus is dat je tussentijds, bij wijze van spreken ieder moment van de dag, de coaches en experts van deze cursus kunt raadplegen met vragen.

Wil je inschrijven?

Heb je interesse in deze reeks Bodemcolleges en wil je samen de handen uit de mouwen steken? Klik dan op deze link.

Meer informatie

Deze reeks Bodemcolleges is onderdeel van het project Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland en wordt georganiseerd door Tamar de Jager ([email protected]; 06-22669741) en Gert-Jan de Graaf ([email protected]; 06-48017000). Voor meer informatie en vragen kunt u contact met hen opnemen.

 

Vanuit PPP-agro advies is Sjon de Leeuw betrokken bij het project Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland. mail [email protected] of tel 06-53427235

 

 

PPPAgroAdvies_7986

Meer weten?

Bel mij terug

  Bel PPP-Agro Advies
  • Noord: 06 - 53145707
  • West: 020 - 43 60 571
  • Zuid-Oost: 06 - 473 03 181
  Mail PPP-Agro Advies

  Meer nieuws

  Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
  • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
  • Advies
  • Bedrijfsadvies
  • Coaching
  • Financieel advies
  • Geen categorie
  • Innovatie
  • Kennis
  • Nieuws
  • Praktijkbegeleiding
  • Procesbegeleiding
  20200529-IMG_6554-bewerkt

  Gezocht: melkveehouders met loonwerker die mee willen werken aan “met precisielandbouw naar meer biodiversiteit met behoud van opbrengst”

  PPPAgroAdvies-bodem-worm_7723

  Bewust Boeren in Gouwe Wiericke

  20200529-IMG_6414

  Leon Kastelein: ‘Ik vind het leuk om energie te steken in nieuwe verdienmodellen’