Het effect van een hoog slootwaterpeil

Onderzoek naar effecten hoog slootwaterpeil

Met het project ‘Met agrarisch waterbeheer werken aan bodemdaling, klimaat, waterkwaliteit en biodiversiteit’ doen wij in opdracht van het Agrarisch Collectief Krimpenerwaard (ACK) onderzoek naar de invloed van slootwaterpeilen en de invloed van slootwaterpeilen in combinatie met greppelinfiltratie op het grondwaterpeil. Daarnaast onderzoeken we de invloed van het slootwaterpeil op de stabiliteit en vegetatieontwikkeling van slootkanten. De resultaten van dit onderzoek kunnen handvatten geven voor het nieuwe GLB-beleid. Wij werken in dit project samen met NMI-Agro en Bui-TeGewoon.

Het onderzoek in de praktijk

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Bekijk dan onze video. Hierin vertelt Leon Kastelein meer over het project. Burchart de Jong neemt u mee het perceel op en laat zien hoe het slootpeil wordt verhoogd en hoe hij wekelijks metingen doet. Rudi Terlouw (Bui-TeGewoon) deelt zijn eerste bevindingen over de vegetatie en zijn vermoedens over de invloed op de weidevogelpopulatie. Ook vertelt een van de deelnemende melkveehouders, Jaap Schep (Kaasboerderij Schep), over zijn ervaringen met het project.

Samenwerking met drie melkveehouders

In dit project werken we samen met drie melkveehouders in de Krimpenerwaard. Aan de West-Vlisterdijk in Vlist, Zuidbroek te Bergambacht en Wetering Oost te Lekkerkerk zijn watergangen voorzien van dammen en pompen om de verschillende slootwaterpeilen te realiseren.


Meer informatie

Lees meer over dit project op onze projectpagina GLB-pilot Krimpenerwaard. Kijk voor meer informatie ook op de website van Agrarisch Collectief Krimpenerwaard of neem contact op met Leon Kastelein.

Het effect van een hoog slootwaterpeil wordt hier gemeten.

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
Twee mannen staan in een stal met koeien. Ze kijken naar een document - SABE-vouchers

Binnenkort kunt u weer SABE-vouchers aanvragen

PPPAgroAdvies_7986

Meldt u aan voor een bezoek van onze bodemcoach

Koeien in de wei met sloot op de voorgrond - Weideseizoen en eiwit

Voorjaarstip: koop krachtvoer met weinig eiwit