Beweiden; Effectief omweiden in 5 stappen

Afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor Roterend Standweiden. Een mooi beweidingssysteem. Goed toe te passen op bedrijven met een krappere huiskavel of bedrijven die vooral planmatig werken belangrijk vinden. Omweiden is wat uit beeld geraakt, maar past beter op bedrijven met een ruime huiskavel die een hoge vers gras opname per koe nastreven. Mits goed uitgevoerd levert omweiden ook een hogere grasopbrengst. Om die potentiele meeropbrengst te realiseren moet het beweidingssysteem wel goed ingericht zijn en goed uitgevoerd worden.

Fanatieke omweiders

Daarin wringt de schoen weleens, want Omweiden is wat uitdagender in de uitvoering dan (roterend) standweiden. Echter ook bij omweiden geldt dat, net als bij Roterend Standweiden, met een goede perceel indeling en planmatig werken, stappen gezet kunnen worden om het overzichtelijker te maken.
In het project Bewust Beter Beweiden viel het op dat omweiders vaak een goed uitgewerkt systeem hebben. Veel van dat systeem en de samenhangende keuzes zijn alleen vaak onbewust. Het is zo gewoon geworden dat het voor de betrokken veehouders niet meer als plannen en planmatig werken voelt.

Omweiden in 5 stappen

In deze brochure hebben we de ervaring en kennis van fanatieke omweiders en weidecoaches omgezet in 5 stappen naar een effectieve inrichting en uitvoering van een omweiden systeem. De brochure en duidelijke stappen van Roterend Standweiden waren daarbij een inspiratiebron. In de praktijk kan het altijd nog effectiever en efficiënter dan in deze brochure weergegeven, bijvoorbeeld door te werken met strip grazen van een halve dag of minder. In deze brochure hebben we gestreefd naar zo makkelijk mogelijk omweiden waarbij de voordelen van het systeem overeind bleven (met name hogere grasopbrengst dan roterend standweiden).

De brochure vindt u in de bijlage, samen met deze brochure en de rekentool in de bijlage kan de perceel indeling berekend worden. De link naar de rekentool vind u in de bijlage.

Bijlage: Brochure Effectief omweiden

Project Bewust Beter Beweiden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Honkoop mail w.honkoop@ppp-agro.nl of tel 06-13522542

 

PPP-Agro Advies - koeien in de wei

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
IDL van Nationaal Groenfonds

IDL: gunstige lening bij het Nationaal Groenfonds

eco-activiteit weidegang

Startdatum eco-activiteit weidegang uitgesteld naar 1 juni

Middenbeemster

Landbouwvakdagen West-Nederland | 4 – 6 juni