Efficiënter bemesten na Veld-APK

Farmwalks van Bemest op z’n Best voor studiegroepen

Halen alle boeren uit jullie studiegroep al het optimale resultaat uit hun graslandbemesting? Of kan het altijd een tandje beter, efficiënter, emissiearmer? Maak na bemesting van de eerste snede met jullie club een Farmwalk onder begeleiding van een bemestingsexpert van Bemest op z’n Best en beoordeel samen het resultaat.

Scoren met Veld-APK

Met het afnemen van de derogatie mag er steeds minder stikstof op het (gras)land. Dan is het nóg belangrijker dat elke kilo stikstof zo efficiënt mogelijk benut wordt door het gewas. Dat is een kwestie van keuze van de best passende bemestingstechniek, een juiste afstelling van de machine én het vakmanschap van de chauffeur. Beoordeel samen met onze bemestingsexperts aan de hand van een Veld-APK het resultaat van eerdere bemesting. Wat gaat goed en wat kan beter? Zodat u met de opgedane kennis op uw eigen bedrijf hiermee aan de slag kunt.

De Farmwalk is ook te combineren met een Weidecoach voor praktisch weidegangadvies.

Aanvragen Farmwalk

De Farmwalk is kosteloos aan te vragen voor groepen boeren van ongeveer 10-15 personen. Stuur een mail naar innovatiemestaanwending@wur.nl onder vermelding van aantal deelnemers, locatie en gewenste periode. Iemand van Bemest op z’n Best neemt contact met u op. Wees er snel bij, want vol = vol!


Meer over Bemest op z’n Best

Bemest op z’n Best is een innovatieprogramma waarin we ons richten op het halveren van de ammoniakemissie. We zoeken hierbij vooral naar (technische) innovaties en het verbeteren van de werkwijze bij de toediening van mest. Ideeën daarvoor worden opgehaald uit de praktijk en ook in de praktijk getest. Meer over het project: Bemest op z’n Best – PPP-Agro Advies.

Voor vragen over Bemest op z’n Best of de Farmwalks kunt u ook contact opnemen met Sjon de Leeuw.

Veld-APK

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
HME-kalender JULI

Juli = zomermaand

Hooi

Hooi helpt om te sturen op ureum

Regeneratieve landbouw

Studiegroep regeneratieve landbouw van start