Einddatum eco-activiteit verlengde weidegang

Het bericht Weidegang aanmelden voordat de koeien naar buiten gaan roept vragen op, want moeten de weide-uren echt op 15 oktober worden gehaald? We hebben navraag gedaan bij Stichting Weidegang. Op 15 oktober wordt de weideperiode gecontroleerd, dan wordt gekeken hoeveel uren er in uw weidekalender zijn ingevuld. Er wordt een van deze drie conclusies getrokken:

 • Voldoet: u voldoet aan de eisen
 • Voldoet nog niet volledig: er zijn nog niet genoeg uren geweid, maar het is aannemelijk dat deze uren gehaald worden in de periode tot 15 november
 • Voldoet niet: u voldoet niet aan de eisen

U kunt op 15 oktober dus uitstel krijgen tot 15 november om de weide-uren alsnog te halen, maar alleen als het aantal nog te weiden uren als haalbaar wordt gezien. U kunt de voorwaarden en de regels rond de controle terugvinden in de algemene voorwaarden van Stichting Weidegang: Algemene voorwaarden Eco-activiteit Weiden.pdf (stichtingweidegang.nl). Het gaat om artikel 6 en artikel 9.

Weidegang

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
2024-03 Open dag 13 april 4-3

Open dag | 13 april bij melkveebedrijf De Jong in Vlist

Klimaatslim boeren op veen - website

Resultaten van 5 jaar klimaatslim boeren op veen

Bemest op z'n Best stikstof optimaal benutten

Stikstof optimaal benutten