Energiebesparende maatregelen genomen? Geef het uiterlijk 1 december door

Informatieplicht energiebesparing 2023

Alle (landbouw)bedrijven die jaarlijks vanaf 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas(equivalent) verbruiken moeten elke vier jaar rapporteren voor de informatieplicht energiebesparing. Dit jaar moet dat op veel bedrijven weer gebeuren, uiterlijk 1 december 2023. U geeft aan welke energiebesparende maatregelen van toepassing zijn voor uw bedrijf en welke maatregelen u al heeft genomen of gaat nemen. U kunt de rapportage zelf invullen.

Energiebesparende maatregelen en informatieplicht

Bedrijven met een energieverbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas(equivalent) moeten energiebesparende maatregelen nemen. Voor al deze bedrijven geldt ook de informatieplicht energiebesparing. Bedrijven met een milieuvergunning moeten nu ook rapporteren.

RVO heeft een stappenplan gemaakt om te controleren of u ook aan de informatieplicht moet voldoen: Stappenplan Energiebesparing Rapportageplicht. Bij uw verbruik moet u ook de hoeveelheid verbruikte energie invullen die op het bedrijf is opgewekt (met bijvoorbeeld zonnepanelen).

Aardgasequivalenten

Nieuw is dat u bij uw aardgasverbruik ook rekening moet houden met aardgasequivalenten zoals diesel en propaan. Deze moet u bij elkaar optellen. Dit doet u door het equivalent te vermenigvuldigen met een bepaalde factor. Deze factor kunt u vinden in een tabel op de website van RVO, klik hier.

Voor diesel geldt bijvoorbeeld een aeq-factor van 1,13. Dit betekent dat 1 liter diesel gelijk staat aan 1,13 Nm3. Een gebruik van 22.124 liter diesel staat dan gelijk aan 25.000 m3 aardgas. U gebruikt waarschijnlijk beide en moet ze dan bij elkaar optellen. Een rekenvoorbeeld:

U verbruikt 11.000 liter diesel en 13.000 m3 aardgas. Moet u dan voldoen aan de informatieplicht energiebesparing? U vermenigvuldigd 11.000 liter diesel met 1,13 aeq: dit staat gelijk aan 12.430 Nm3 aardgas. Dit telt u op bij uw aardgasverbruik van 13.000 m3: 25.430 m3. U gaat hiermee dus over de norm van 25.000 m³ aardgas(equivalent) en u moet voldoen aan de informatieplicht.

Vrijstelling bij laag verbruik of hernieuwbare energie

Verbruikt uw bedrijf jaarlijks minder dan 50.000 kWh elektriciteit én minder dan 25.000 m³ aardgas(equivalent)? Dan bent u niet verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen of hierover te rapporteren. Deze vrijstelling geldt ook voor bedrijven die voor het energieverbruik alleen gebruikmaken van hernieuwbare energie die wordt geproduceerd binnen het bedrijf. Hier geldt dat u wel een aansluiting op het net mag hebben, maar alleen om elektriciteit te leveren en niet om af te nemen.

Energiebesparende maatregelen

De energiebesparingsplicht houdt in dat u alle energiebesparende maatregelen moet uitvoeren die u binnen vijf jaar kunt terugverdienen. U kunt aan deze plicht voldoen door alle erkende maatregelen uit te voeren die horen bij de veehouderij. Deze kunt u terugvinden in de Erkende maatregelenlijsten (EML).

Voor landbouwbedrijven is de EML Gebouwen sowieso van toepassing. Daarnaast kunnen ook de EML voor activiteiten (Faciliteiten en Processen) van toepassing zijn. Door het stappenplan van RVO in te vullen ziet u welke EML voor u van toepassing is.

Indienen rapportage voor de informatieplicht energiebesparing

Bedrijven moeten uiterlijk 1 december 2023 de rapportage voor de informatieplicht energiebesparing indienen bij mijn.rvo.nl. Hier kunt u ook de handleiding vinden voor het invullen van de rapportage.


Meer informatie

Informatieplicht energiebesparing vanaf 2023 (RVO.nl)

Wat is de energiebesparingsplicht? (RVO.nl)

Koeien in de wei met windmolen op de achtergrond - engergiebesparende maatregelen

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
IDL van Nationaal Groenfonds

IDL: gunstige lening bij het Nationaal Groenfonds

eco-activiteit weidegang

Startdatum eco-activiteit weidegang uitgesteld naar 1 juni

Middenbeemster

Landbouwvakdagen West-Nederland | 4 – 6 juni