Flinke daling ureumgehalte bij Home Made Eiwit deelnemers

Project Home Made Eiwit

Het doel van het project Home Made Eiwit (HME) is zoveel mogelijk eiwit van eigen land goed te benutten. Hierbij staan twee dingen centraal: goed voeren en goed telen. Twee pilotgroepen, een in het westen en een in het oosten van het land, werken samen om hun eiwitmanagement naar en hoger plan te brengen.

Ureumgehalte zegt iets over de eiwitbenutting.

De deelnemers hebben afgelopen jaren stappen gezet in de teelt en benutting van eiwit van eigen land, bijvoorbeeld door de opname van vers gras te verhogen. Daarnaast was er veel aandacht voor het bijsturen van het rantsoen op basis van het ureumgetal in de tankmelk, dit gehalte zegt namelijk iets over de eiwitbenutting. Een daling van het ureum met gelijkblijvende productie en gehaltes betekent een betere benutting van het eiwit en minder stikstof in de urine. Een stijging van het ureum betekent dus een lagere benutting van het eiwit.

Resultaten na vier jaar

Het project loopt nu vier jaar en in die tijd hebben de deelnemers goede stappen gemaakt. Het gemiddelde ureumgehalte is bij de groep in het oosten gedaald van 22 naar 19. In het westen daalde het gehalte van 23 naar 19,5.

Grafiek ureumgehalte oost en west

Ureumgehalte oost en west. Klik voor een vergroting.

Verhouding ruw eiwit en kVEM ook verbeterd

Ook met het RE/kVEM-gehalte zijn flinke sprongen gemaakt. Hoe lager dit gehalte is, hoe beter het eiwit wordt benut. Dit gaat (meestal) hand in hand met het ureumgehalte in de melk. Bij beide groepen is gemiddeld een daling te zien in de loop van de jaren. In het westen zijn de cijfers tussen 2019 en 2022 van 174 gedaald naar 170. In het oosten ging het van 167 naar 159.

RE/kVEM

Verhouding ruw eiwit en kVEM. Klik voor een vergroting.

Sturen op ureumgehalte

Door veranderingen van het ureum in de tankmelk goed in de gaten te houden kun je bijsturen met de hoeveelheid eiwit en energie in het rantsoen. Iedere deelnemer aan dit project deed dit op zijn eigen manier. Voor een verlaging van het gehalte is het vooral belangrijk meer energie te voeren en minder eiwit.

Meer info

Lees meer over het project Home Made Eiwit op onze projectpagina. Heeft u nog andere vragen? Neem dan contact op het met Tim van Noord.

Hand vel met gras - Ureumgehalte

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
IDL van Nationaal Groenfonds

IDL: gunstige lening bij het Nationaal Groenfonds

eco-activiteit weidegang

Startdatum eco-activiteit weidegang uitgesteld naar 1 juni

Middenbeemster

Landbouwvakdagen West-Nederland | 4 – 6 juni