Fosfaatrechten beperken groei melkveehouderij

Vanaf 2018 krijgt de Nederlandse veehouderij te maken met fosfaatrechten. Voor het houden van melkrundvee zijn fosfaatrechten nodig. Bij het overdragen van fosfaatrechten, behoudens een paar uitzonderingen, zoals bedrijfsoverdracht, wordt 10 % afgeroomd. Hiermee regelt de overheid dat de landelijke fosfaatproductie begrensd is en op termijn zal afnemen. Het fosfaatproductierecht lijkt daarmee veel op de regeling superheffing. We hopen dat een aantal   onduidelijkheden, b.v. voor welke diercategorieën fosfaatrechten nodig zijn, snel worden opgelost. De handel in fosfaatrechten is inmiddels op gang gekomen en de prijzen zijn hoog. Een voordeel voor de “verkoper”, een voordeel voor de makelaar, maar levert het ook voordeel op voor de “koper”? De prijs van fosfaatrechten wordt thans bepaald door kopers die het kunnen betalen, de vraag is wel of deze kopers er bij deze prijzen ook geld mee kunnen verdienen?

Fosfaatrechten en bedrijfsmanagement

In 2018 ontvangt elke veehouder van RVO een overzicht van de fosfaatproductierechten. Niet grondgebonden bedrijven, de bedrijven die op basis van de situatie op 2 juli 2015, meer fosfaat produceerden dan er plaatsingsruimte was, krijgen te maken met een korting tot maximaal 8,3 %.

Op het gemiddelde melkveebedrijf wordt ruwvoer aangekocht en mest afgezet… Voor de laatste koe wordt dus al het ruwvoer aangekocht en alle mest afgevoerd. Wanneer er meer koeien en of jongvee worden gehouden zal er geïnvesteerd moeten worden in fosfaatrechten. In onderstaand overzicht  zijn de jaarkosten van een fosfaatrecht weergegeven bij verschillende aankoopprijzen. We gaan uit van een afschrijving in 10 jaar en een rente op het gemiddeld geïnvesteerd kapitaal van 3%

Hieronder is het saldo opbrengst minus directe kosten per koe weergegeven. De bewerkingskosten, kosten van grond en gebouwen en algemene kosten zijn buiten beschouwing gelaten.

Het saldo van een extra koe waarvoor al het ruwvoer en alle mest afgevoerd moet worden berekenen we in dit voorbeeld op € 300,- per jaar. Als voor deze extra koe geïnvesteerd moet worden in fosfaatrechten en of extra arbeid ingehuurd moet worden, nemen de kosten verder toe en is het rendement zeer beperkt of zelfs flink negatief. In ons voorbeeld bedragen de kosten voor aankoop van fosfaatrechten (afschrijving + rente) € 1.035,- per koe (gedurende 10 jaar). De kosten voor arbeid berekenen we op 20 uur x € 20,-/uur = € 400,- / koe. Bij de huidige marktprijzen voor fosfaatrechten zullen alleen de melkveehouders met de hoogste saldo’s per melkkoe in staat zijn om met de aankoop van fosfaatrechten een positief financieel rendement te behalen. Hoort u bij deze groep?


Neem contact op met Klaas de Jong:
E: k.de.jong@ppp-agro.nl
T: +31 (0)6 – 17 55 21 27

Fosfaatbeschikking

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
Veld-APK

Efficiënter bemesten na Veld-APK

Regeneratieve landbouw

Studiegroep regeneratieve landbouw van start

Hooimaand - HME-kalender JUNI

Juni = hooimaand