Fosfaatreductieplan goedgekeurd door gerechtshof: En nu?

Deze week  heeft de overheid het hoger beroep, dat tegen het fosfaatreductieplan was ingediend gewonnen. Gevolg is dat iedereen aan deze regeling moet voldoen en dus terug moet naar de aantallen van 2 juli 2015, al dan niet met een correctie op de aantallen van oktober 2016 of een niet-grond gebonden korting van 4%. Maar wat betekent dit nu voor degene die inmiddels een vrijstelling in huis hebben? En wat verwachten we voor 2018?

Rechtszaak

Al in het voorjaar begon de rechtszaak van een 50-tal veehouders tegen het fosfaatreductieplan van 2017. In augustus leken ze een sterke zaak te hebben: ze werden allen vrijgesteld van deze reductieregeling. Zij hoefden dus geen koeien te ruimen en geen boete te betalen.

Lichte toets

Tevens was er voor andere melkveehouders naar aanleiding van deze uitspraak de mogelijkheid hierbij aan te haken door middel van een ‘lichte toets’. Ook deze bezwaren werden afgelopen maand diverse keren goedgekeurd. Belangrijk is wel dat er in al deze gevallen vermeld stond dat het gerechtshof alsnog anders kon beslissen zodat men met terugwerkende kracht alsnog aan het fosfaatreductieplan moest voldoen.

Gevolgen

Op dit moment geldt de uitspraak alleen voor de eerste 50 veehouders en nog niet voor de ‘volgers’, die op een later moment beoordeeld worden (verwachting volgende week). Wij gaan er echter vanuit dat ook hier alsnog het fosfaatreductieplan met terugwerkende kracht weer voor in werking treedt.
Juristen zien openingen, maar feit is wel dat inmiddels fase 5 van het plan van kracht is en vanaf 1 december a.s. de aantallen weer op de referentie-aantallen moeten zitten om onder de boete van december uit te komen. Er gaan stemmen op om nu de boete van fase 5 maar te betalen om zo met de aantallen door te kunnen in 2018. Maar doorgaan met de huidige veestapel zal dan in de meeste gevallen niet gaan aangezien u ook dan te maken blijft hebben met de peildatum van 2 juli 2015!

 1. Met ingang van 2018 treedt het fosfaatrechtenstelsel in werking: ook hier zijn de aantallen van 2 juli 2015 van toepassing
 2. Er vindt een korting van ruim 8% plaats voor niet-grondgebonden bedrijven (tenzij klein overschot). Deze korting is hoger dan in 2017 en treft vooral de intensievere bedrijven en de grotere groeiers die nog niet geheel terug hoefden naar 2 juli 2015.
 3. Gemiddeld is er een hogere melkproductie per koe: Dit maakte in 2017 niet uit, maar in 2018 wel! Een hogere melkproductie per koe betekent meer fosfaat dus minder ruimte om koeien te kunnen houden.
 4. Fosfaatrechten zijn momenteel erg duur door het lage aanbod en hoge vraag. Daarnaast zijn ook voor de opfok van jongvee op het eigen bedrijf fosfaatrechten nodig.
 5. Fosfaatrechten worden in lang niet alle gevallen gefinancierd (momenteel nog nergens), de technische resultaten op een bedrijf zijn veelal leidend en ook zal er een snelle aflossing (max. 5 jaar) gevraagd worden.
 6. Landelijk is er een fosfaatplafond (ook opgenomen in het regeerakkoord) en dus wil ‘men’ niet meer koeien. Allemaal terugkopen wat er gekort is + een groei, zal niet lukken via stoppende melkveehouders.


Knelgevallen

Zijn er dan helemaal geen uitzonderingen? Ja vast wel: Er komt een knelgevallencommissie, maar de insteek is dat er zo min mogelijk ‘knelgevallen’ zijn. Zeker nu het gerechtshof heeft geoordeeld dat het voor veehouders te voorzien was dat er een nieuwe beperking zou komen, is de kans klein om als knelgeval aangemerkt te worden.

En nu?

Samengevat zal het lastig zijn om koeien die nu niet binnen het fosfaatreductieplan passen alsnog te melken in 2018 en ook een groei van de veestapel heeft veel financiële randvoorwaarden. Bedenk dat het houden van meer koeien ook meer kosten met zich meebrengt zeker als hiervoor in fosfaatrechten geïnvesteerd moet worden. Daarnaast zorgen meer koeien ook voor een hogere werkdruk en een hogere mestproductie.
Wilt u weten wat de introductie van het fosfaatrechtenstelsel voor effect op uw bedrijf heeft, of wilt u sparren over de strategie en toekomst van uw bedrijf neem dan contact op één van onze adviseurs.

Koeien bij hek

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
Veld-APK

Efficiënter bemesten na Veld-APK

Regeneratieve landbouw

Studiegroep regeneratieve landbouw van start

Hooimaand - HME-kalender JUNI

Juni = hooimaand