Gaat u al bemesten?

Voor het project ‘bodemtemperatuur-afhankelijk bemesten’ is een meetnet opgezet in West Nederland. In het project zoeken we naar het optimale bemestingstijdstip op basis van de bodemtemperatuur. 

Voorheen was de  ‘T-Som’ hierbij de richtlijn, maar deze is inmiddels min of meer achterhaald. In sommige jaren  wordt de T-som al ruimschoots bereikt, terwijl de bodemtemperatuur nog slechts enkele graden boven nul is.  Daarom zijn we toe aan een nieuwe indicator om het optimale bemestingstijdstip te bepalen.

Gras begint te groeien vanaf een bodemtemperatuur van ongeveer 8°C. Deze is half februari vaak nog niet bereikt. Toch wordt er vanaf 16 februari wel veel mest uitgereden. Dit gebeurt om diverse redenen die vaak niets te maken hebben met de bodemtemperatuur en meestal ook niet ten goede komt aan de benutting door het gras. Om het tijdstip van bemesten te optimaliseren is daarom in het project gekozen voor het doen van metingen in het westelijke veenweide gebied. In het gebied zijn 70 meters geplaatst op 20 centimeter diepte. Deze meters meten zowel het bodemvocht als de temperatuur. Deze worden momenteel dagelijks gemeten en gepubliceerd op onze website.  (klik hier voor de actuele bodemtemperatuur) Hiermee willen we een handvat geven om het beste moment van bemesten te bepalen.

Een belangrijke kanttekening hierbij is dat de meningen nogal verdeeld zijn wanneer het optimale tijdstip van bemesten daar is. Daarom willen we ook graag registreren bij welke bodemtemperatuur en vochtigheid er daadwerkelijk wordt uitgereden en welke invloed dat heeft op de grasopbrengsten.

Bij een te lage temperatuur trekt de mest de bodem nog niet in (ook omdat deze nu nog bevroren is). De wortel activiteit is nihil. De bovenste paar cm warmt wel op. En door het opwarmen is er ammoniak emissie. Dat alleen al zou een reden zijn om niet te snel de slang uit te rollen.


Meer informatie is te verkrijgen bij Teus Verhoef.

E: t.verhoeff@ppp-agro.nl

T: +31 (0)6 – 47 15 55 73

Bodemtemperatuur meter

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
2024-03 Open dag 13 april 4-3

Open dag | 13 april bij melkveebedrijf De Jong in Vlist

Klimaatslim boeren op veen - website

Resultaten van 5 jaar klimaatslim boeren op veen

Bemest op z'n Best stikstof optimaal benutten

Stikstof optimaal benutten