Gevaar van kuilgassen in de maiskuil

De maïsoogst en het inkuilen van de gehakselde maïs zijn dit jaar weken eerder begonnen dan normaal. Door de droogte van de afgelopen maanden bevindt zich in de mais veel meer stikstof dan gewoonlijk. Hierdoor ontstaan bij het inkuilen – naast de altijd gevormde kooldioxide – ook nitreuze gassen. Deze zijn zeer giftig en bijtend en kunnen grote risico’s opleveren voor mens en dier.

Op dinsdag 21 augustus vond zowel in Leusden als in Galder een incident met kuilgassen plaats waarbij de  brandweer is ingezet.

In beide gevallen was de maïskuil pas 1 dag oud ! De vorming van nitreuze gassen in de maïskuil zal gewoonlijk toenemen tot de 4e/5e dag, waarna de concentratie weer afneemt. Na 10 tot 14 dagen zijn de nitreuze gassen meestal verdwenen. Let op: kooldioxide (verstikkend, ook zwaarder dan lucht) blijft dan nog wel aanwezig !

Foto’s via brandweerkorpsen regio VRU

Foto’s via brandweerkorpsen regio VRU

Kenmerken van nitreuze gassen

 • Zwaarder dan lucht, blijven dus laag hangen, behalve als de wind er vat op krijgt
 • Niet brandbaar, maar bevordert brand van andere stoffen
 • Zeer giftig en bijtend
 • Grenswaarden:
 • Wettelijke grenswaarde: 0,4 mg/m3 = 0,2 ppm
 • Wettelijke grenswaarde (15 min): 1 mg/m3 = 0,5 ppm
 • Voorlichtingsrichtwaarde (VRW, irritatiegrens): 0,96 mg/m3= 0,5 ppm
 • Alarmeringsgrenswaarde (AGW): 24 mg/m3 = 12,5 ppm
 • Levensbedreigende waarde (LBW): 120 mg/m3 = 63 ppm
 • Het gas wordt pas zichtbaar vanaf ca. 60 ppm. Als je nog geen gas ziet, kan er dus al wel sprake zijn van een gevaarlijke situatie !
 • Als er een klein beetje gas vrij komt, ziet dit er gelig uit. Naarmate de concentratie hoger wordt, wordt dit roodbruin tot roestbruin. Pas op: is de wolk roodbruin tot roestbruin, dan is er sprake van vele honderden ppm’s en is de situatie zeer gevaarlijk !
 • Lost op in water en kan dus met waterschermen worden neergeslagen
  Gevaren van nitreuze gassen
 • Bij contact met de huid ontstaat door een reactie met vocht op de huid salpeterzuur. Hierdoor ontstaat een gele huid en eventueel chemische brandblaren. Is dit het geval, dan gaat het direct bijten. Spoel dan direct met veel water !
 • Bij contact met de ogen kan het hoornvlies worden beschadigd
 • Bij inademing ontstaat irritatie van de luchtwegen, hoesten, pijn op de borst, benauwdheid en duizeligheid, Elke inspanning verergert dit. Bij hoge blootstelling kunnen deze effecten worden gevolgd door bewusteloosheid en de dood. In de longen zorgen nitreuze gassen namelijk voor longoedeem (vocht in de longen). Hierdoor kan men stikken in eigen vocht. Let op: longoedeem kan tot 24 uur na blootstelling nog ontstaan!

Akties bij blootstelling

Is er sprake van irritatie van de luchtwegen en hoesten bij mens of dier, neem dan direct contact op met arts of dierenarts. Vertel dat het gaat om blootstelling aan nitreuze gassen (stikstofdioxide, NOx). Als een arts niet weet wat hiervan de risico’s zijn, kan deze contact opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC).

Adviezen voor boeren:

Laat mensen en dieren zeker de eerste 2 weken na het inkuilen niet in de buurt van de kuil komen. Zet de kuil desnoods af met lint of hekken. Zet dus ook geen kalverboxen in de buurt van de kuil!
Als het folie opbolt, open dit beslist niet zelf om de kuil te ontluchten. Dit is levensgevaarlijk als er nitreuze gassen onder zitten!
Blijf altijd bovenwinds van de gassen. Vermijd elk contact.
Vooral bij windstil weer is de situatie gevaarlijk, omdat de gassen dan blijven hangen.
Als er zichtbaar gassen vrijkomen uit de kuil en de kuil vlakbij een woning, stal of de openbare weg ligt, waardoor er gevaar bestaat dat mens en dier de gassen kunnen inademen, bel dan de brandweer via 112.
Als er sprake is van acuut gevaar, evacueer mensen en dieren direct naar veilig gebied. Zet evt. een ventilator in om de gassen tijdelijk weg te blazen, zodat dit veilig kan.
Houd rekening met het draaien van de wind. Als er nu geen gevaar is maar dat wel kan komen, plan dan vooruit welke noodmaatregelen eventueel getroffen moeten worden. Controleer regelmatig het weerbericht en de lokale situatie bij de kuil


Oorspronkelijk bericht: Brandweer Nederland

Voor meer informatie neem contact op met Teus Verhoef; t.verhoeff@ppp-agro.nl of tel. 06-47155573

Gassen

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
HME-kalender JULI

Juli = zomermaand

Hooi

Hooi helpt om te sturen op ureum

Veld-APK

Efficiënter bemesten na Veld-APK