Gezocht: melkveehouders met loonwerker die mee willen werken aan “met precisielandbouw naar meer biodiversiteit met behoud van opbrengst”

Wageningen Livestock Research en LTO Noord werken samen met partners uit bedrijfsleven en onderwijs aan “met precisielandbouw naar meer biodiversiteit”. Partijen stellen zich de vraag of je met gelijkblijvende productie op bedrijfsniveau toch meer biodiversiteit kunt creëren op een melkveebedrijf. Oftewel, kunnen we met dezelfde hoeveelheid grond en dezelfde melkproductie in de buurt komen van
het theoretisch haalbare maximum van biodiversiteit op een melkveebedrijf? De uitdaging is om 25% van de oppervlakte vrij te maken voor biodiversiteit.

Onderzoek met innovatieve experimenten vindt plaats op Dairy Campus als proeftuin biodiversiteit. Experimenten zijn: Weidegang met bio-diverse percelen, diergezondheid met kruiden en klavers, vaste rijpaden met peilverhoging en plaatsspecifieke bemesting voor vrijspelen biodiversiteit.

Op melkveebedrijven vinden ook experimenten plaats m.b.t. de inzet van precisie landbouw / high-tech of misschien bent u als melkveehouder nieuwsgierig en wilt u meedoen en leren en wilt u daarnaast ook het onderzoek scherp houden. Dat kan.

Innovatienetwerk van loonwerkers en melkveehouders

Belangrijk is dat melkveehouders en loonwerkers in een landelijk innovatienetwerk samen leren, dit samen met de o.a. proeftuin Dairy Campus. Daarnaast is het meer dan welkom dat reeds opgedane praktijkervaring bij melkveehouders en loonwerkers (die al actief bezig zijn met precisielandbouw) wordt benut. Samen leren, het opzoeken van grenzen, meedenken, onderzoek uitdagen, maken en testen van
afwegingskader voor inpassen precisie en biodiversiteit in de bedrijfsvoering. Met daarbij aandacht voor praktische, sociale, economische, persoonlijke en technische aspecten.

Spreekt u dit aan en wilt u meedoen in het innovatienetwerk?
Stuur dan voor 12 maart a.s. een bericht naar henri.holster@wur.nl onder vermelding van “Aanmelding voor innovatienetwerk met precisie naar meer biodiversiteit”.

PPS-partners van het project zijn: Visscher Holland, Broekens Mechanisatie, LTO Noord en Van Hall Larenstein en Aeres Hogeschool.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Barend Meerkerk mail b.meerkerk@ppp-agro.nl of tel. 0653670143

20200529-IMG_6554-bewerkt

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
Regeneratieve landbouw

Studiegroep regeneratieve landbouw van start

Hooimaand - HME-kalender JUNI

Juni = hooimaand

Landbouwperspectief Krimpenerwaard

Agrariërs Krimpenerwaard bieden hun landbouwperspectief aan