GLB-kennisvoucher advies aanvragen vanaf 5 juni

Openstelling GLB-kennisvoucher advies op 5 juni

Vanaf woensdag 5 juni tot en met 17 juli 2024 kunt u weer kennisvouchers aanvragen. Voorgaande jaren heette dit SABE-vouchers, dit jaar GLB-kennisvoucher. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst door RVO behandeld. Goedgekeurde aanvragen krijgen een voucher, tot het budget op is. Wacht dus niet te lang met de aanvraag indienen. Wilt u dat wij de aanvraag voor u doen? Vul dan het formulier onderaan de pagina in. Doet u dat uiterlijk 4 juni, dan doen we uw aanvraag op 5 juni.*

Met de GLB-kennisvouchers kunt advies inkopen. Met de vouchers krijgt u 80 % van de factuur vergoed, met een maximum van € 1.500 en zelfs € 6.000 bij de voucher voor een bedrijfsplan voor omschakeling naar duurzame landbouw. 

De onderwerpen waar u een voucher voor advies voor kunt aanvragen zijn hetzelfde als voorgaande jaren. De codes A1 t/m A6 en E1 t/m E4 worden dit jaar niet gebruikt. 

U kunt zelf een onderwerp en adviseur kiezen voor het gebruik van de voucher. De adviseur moet wel gecertificeerd zijn via de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB). Onze adviseurs voldoen aan de eisen, dus u kunt de vouchers net als voorgaande jaren bij ons gebruiken. Ook kunnen we de aanvraag van de voucher voor u doen (zie eind van dit bericht).

*Hebben wij vorig jaar een aanvraag voor u gedaan? Dan doen we dat dit jaar automatisch weer. 

ONDERWERPEN WAARVOOR U DE GLB-kennisvoucher KUNT GEBRUIKEN 

U kunt de GLB-kennisvoucher voor verschillende onderwerpen aanvragen. Bij ons kunt u de voucher gebruiken voor deze onderwerpen: 

 • (Stikstof)emissie en hergebruik nutriënten. Brongericht verminderen van de emissie van ammoniak, methaan, nitraat en fosfaat naar bodem, water en lucht.
 • Gezonde bodem, water en teeltsystemen. Duurzaam bodembeheer of groeimediumbeheer met integrale aandacht voor (grond)water en teeltsysteem. 
 • Circulair gebruik van gewassen, grondstoffen en nieuwe plantaardige eiwitbronnen. Nieuwe en aangepaste gewassen, grondstoffen en bewerkingen hiervan. Deze moeten bijdragen aan hergebruik van of nieuwe, meer diverse of verbeterde eiwitteelten en -bronnen.
 • Natuurinclusieve landbouw. Ontwikkeling natuurinclusieve landbouw en herstel van biodiversiteit op en rondom landbouwbedrijven. 
 • Precisielandbouw. Precisielandbouw door inzet van gegevens, software, autonome werktuigen en precisiewerktuigen om beleidsdoelen te halen. 
 • Persoonlijke ontwikkeling van ondernemers en hun bedrijf. Ontwikkeling vaardigheden van medewerkers van het landbouwbedrijf. Deze vaardigheden moeten te maken hebben met persoonlijke ontwikkeling en duurzame ontwikkeling van het bedrijf. 
 • Horizontale samenwerking. Stimuleren samenwerking tussen landbouwbedrijven, producentenorganisaties of telersverenigingen. Om de positie van het landbouwbedrijf te versterken. 
 • Bedrijfsopvolging. Starten, overnemen of beëindigen van een landbouwbedrijf. 
 • Verdienvermogen. Versterken van het toekomstperspectief en het inkomen van agrarisch ondernemers. Dit kan door vernieuwende product-marktcombinaties of keten- en gebiedsorganisaties. Of door het combineren van agrarische productie met het leveren van diensten aan de samenleving.
 • Bedrijfsplan voor omschakeling naar duurzame landbouw. U wilt omschakelen naar duurzame landbouw. Met een bedrijfsplan heeft u een goede basis en u kunt het gebruiken bij de aanvraag van financiering, bijvoorbeeld bij het Investeringsfonds Duurzame Landbouw. Deze voucher heeft een waarde van maximaal € 6.000, met een minimale eigen bijdrage van 20 %.

WELK ONDERWERP KIEST U?  

Vraagt u zich af bij welk onderwerp de vraag die u wilt onderzoeken het beste past? Neem dan contact op met uw eigen adviseur of met Leon Kastelein 

VOORWAARDEN GLB-kennisvouchers

Om een GLB-kennisvoucher aan te kunnen vragen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:  

 • U mag de voucher een keer per jaar aanvragen. 
 • De adviseur moet ingeschreven staan in het BAS-register (bedrijfsadviseringssysteem). VAB houdt dit register bij. Wij hebben voor elk van de hierboven genoemde onderwerpen erkende adviseurs.  
 • Uw bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK) met in elk geval de SBI-code 011, 012, 013, 014, 015 of 016.

GLB-kennisVOUCHER AANVRAGEN 

Wilt u de GLB-kennisvoucher bij ons gebruiken? Laat ons dan ook uw aanvraag doen. Vul hiervoor ons online formulier in, dan regelen wij de rest: 

De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst door RVO behandeld. Goedgekeurde aanvragen krijgen een voucher, tot het budget op is. Als u het formulier uiterlijk 4 juni invult, doen we op 5 juni uw aanvraag.


Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van RVO: GLB-kennisvoucher advies over duurzame landbouw (rvo.nl) en GLB-kennisvoucher bedrijfsplan voor omschakeling naar duurzame landbouw (rvo.nl).

GLB-kennisvoucher

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
Regeneratieve landbouw

Studiegroep regeneratieve landbouw van start

Hooimaand - HME-kalender JUNI

Juni = hooimaand

Landbouwperspectief Krimpenerwaard

Agrariërs Krimpenerwaard bieden hun landbouwperspectief aan