Goed melken met laag ruw eiwit!

Sinds het begin van de winter is Richard Korrel in goed overleg met zijn voeradviseur aan de slag gegaan om het ruw eiwit niveau in zijn rantsoen te verlagen. Aan het einde van de winterperiode lag het gemiddelde in het melkveerantsoen dat aan het voerhek lag op 149 gram ruw eiwit per kg droge stof. Voor de verse koeien werd dit nog aangevuld met brok in de voercomputer, maar de gemiddelde veestapel moest het hier mee doen. En wat bleek: gemiddeld 28-29 kg melk per koe per dag met een eiwitgehalte in de melk van ca. 3,60%.

Om de ammoniakemissie te beperken was één van de maatregelen op het bedrijf van familie Korrel het verlagen van het ruw eiwit gehalte in het totale rantsoen. Echter, voorwaarde was wel dat de melkproductie gelijk, maar eigenlijk hoger zou liggen dan afgelopen jaar: Het niveau van twee jaar geleden was het streven. Naast een verlaging in het melkveerantsoen is ook kritisch gekeken naar het rantsoen van het jongvee en de droge koeien. Bij het jongvee is bewust gekozen voor kuilgras met een lagere ruw eiwit gehalte (dus geen najaarskuil). Daarnaast is ook het rantsoen van de droge koeien drastisch veranderd: stro met brok. Er moest meer ruwvoer aangekocht worden dan andere jaren door de grotere veestapel en het gelijkblijvende grasland areaal en dit werd de keuze: aankoop van voerstro. Op deze manier zijn de droge koeien beter op de norm te voeren en ligt het ruw eiwitniveau ook lager dan afgelopen jaar.

Na een goede winter, zijn de koeien eind maart naar buiten gegaan: 21 maart voor de ogen van heel Nederland en uiteindelijk ook 2 dagen later definitief. Al vrij snel is opgebouwd naar de hele dag weiden en met de snelle grasgroei in het vroege voorjaar werd een opname gerealiseerd van 7 kg droge stof per koe per dan uit weidegras: het halve rantsoen. En de koeien lieten gelijk het resultaat zien: een verdere stijging van de melkproductie tot 33 kg per dier per dag gemiddeld met eveneens 3,60% eiwit in de melk.

De totale melkproductie is het afgelopen jaar minimaal en zelfs hoger dan twee jaar geleden in dezelfde periode. Kortom: een tevreden melkveehouder èn een lagere ammoniakemissie!

Koeien naar de wei

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
IDL van Nationaal Groenfonds

IDL: gunstige lening bij het Nationaal Groenfonds

eco-activiteit weidegang

Startdatum eco-activiteit weidegang uitgesteld naar 1 juni

Middenbeemster

Landbouwvakdagen West-Nederland | 4 – 6 juni