Gras is goud?

Het eigen geteelde ruwvoer wordt steeds belangrijker door de dalende marges. Doordat derogatiebedrijven minimaal 80% grasland moeten hebben, zal gras het grootste gedeelte van het rantsoen bepalen. Het is dan ook van groot belang dat het gras goed benut wordt.

Gras is een belangrijke bron van eiwit en fosfor, maar de VEM-waarde neemt ook toe, gemiddeld al boven de 900! Dit komt voornamelijk doordat de hoeveelheid NDF (celwanden) is afgenomen en de verteerbaarheid van de NDF-fractie is toegenomen. Oftewel, een groter gedeelte van het gras kan benut worden door de koe. Hoe kunnen we de benutting nog verder verbeteren? Kijk niet alleen naar het papier van de kuilanalyse, koeien kunnen niet lezen. Koeien eten het kuilgras wel, dus moet er ook naar het kuilgras in de kuil gekeken worden. Een natte kuil, die kort gesneden is, verteert heel anders dan een natte kuil die niet gesneden is. Hoe korter gesneden (denk aan bijvoorbeeld een voermengwagen), des te sneller het door de pens heen gaat; er is dan te weinig tijd om te fermenteren. Dit zie je vaak bij hoge VEM-kuilen. De koeien eten er veel van, maar de melkproductie valt tegen. Daarom: is het gras jong en niet droog, snij het dan zo min mogelijk. Is het wat ouder en droger, dan kan het rustig wat korter gesneden worden zodat er nog wel voldoende doorloopsnelheid in de pens is en de koeien voldoende blijven vreten.

Op grasbedrijven is het ureumgehalte in de melk meestal hoger dan op bedrijven die voornamelijk mais voeren. Dit komt door de scheve OEB/DVE verhouding van gras. Hierdoor moet er in verhouding meer DVE gevoerd worden om aan de norm te kunnen voldoen. De streefwaarde van OEB in gras is 10, gemiddeld ligt dit op 28. De streefwaarde van DVE in gras is 90 en gemiddeld is dit 70! Oftewel een overschot aan OEB en een te kort aan DVE. Het eiwit wordt dus te snel afgebroken in de pens. Door het gras iets droger in te kuilen wordt de verhouding beter. En verder is het vooral rekening mee houden in de aan te kopen producten, hetzij ruwvoer (bijv. snijmais), krachtvoer (palmpitschroot of citruspulp) of bijproducten (bijv. bieten, aardappelproducten).

Productieve-grasmat

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
2024-03 Open dag 13 april 4-3

Open dag | 13 april bij melkveebedrijf De Jong in Vlist

Klimaatslim boeren op veen - website

Resultaten van 5 jaar klimaatslim boeren op veen

Bemest op z'n Best stikstof optimaal benutten

Stikstof optimaal benutten