Groene braak: nieuwe voorwaarden

Met de eco-activiteit groene braak zorgt u voor meer biodiversiteit en minder milieubelasting. De voorwaarden voor de eco-activiteit zijn dit jaar gewijzigd, net als de lijst met gewassen die zijn toegestaan bij groene braak.

Voorwaarden eco-activiteit groene braak

(Bron: rvo.nl)

 • U heeft groene braak op bouwland.
 • Uw perceel is voor minimaal 80% zichtbaar bedekt van 31 mei tot en met 31 augustus. Bijvoorbeeld door een kruidenmengsel in te zaaien of spontane opkomst. Zaai het gewas dus op tijd in om aan deze voorwaarde te voldoen.
 • U mag in het aanvraagjaar minimaal 9 maanden achter elkaar geen chemische gewasbeschermingsmiddelen en mest gebruiken.
 • Blijft uw gewas langer dan 9 maanden staan? Dan mag u na deze periode nog steeds geen chemische gewasbeschermingsmiddelen en mest op dit gewas gebruiken.
 • U mag het gewas het hele jaar niet beweiden en niet oogsten. U mag de grond alleen bewerken voor de inzaai van het gewas.

 • Op het perceel stond vorig jaar geen blijvend grasland.
 • U kunt deze eco-activiteit ook doen op een akkerrand, deze moet minimaal 3 meter breed zijn.
 • Groene braak is niet toegestaan op de bufferstrook.
 • U zaait een van de gewassen van de lijst met toegestane gewassen: Gewascodes en gewassen eco-activiteiten 2024_0.pdf (rvo.nl). U mag een mengsel van deze gewassen gebruiken. Als u een mengsel maakt met daarin niet-toegestane gewassen moet het voor minstens 50% uit toegestane gewassen bestaan. Met spontane opkomst voldoet u ook aan de voorwaarden. Hierbij moet het mengsel of voor meer dan 50% bestaan uit een toegestaan gewas, of mag geen enkel gewas voor meer dan 50% aanwezig zijn.

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar de website van RVO of neem contact op met een van onze adviseurs.

 

Groene braak - rode klaver

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
IDL van Nationaal Groenfonds

IDL: gunstige lening bij het Nationaal Groenfonds

eco-activiteit weidegang

Startdatum eco-activiteit weidegang uitgesteld naar 1 juni

Middenbeemster

Landbouwvakdagen West-Nederland | 4 – 6 juni