Groeneveld neemt bedrijfsvoering onder de loep

Gerrit Groeneveld in Ottoland is deelnemer aan het project ‘Home Made Eiwit’ in West Nederland. Hij doet mee om weer eens bewust naar zijn bedrijfsvoering te kijken met een adviseur en collega-boeren. Voor zijn bedrijf ligt de grootste uitdaging de komende jaren bij het verlagen van het ruw eiwitgehalte en het aandeel krachtvoer en bijproducten in het rantsoen. Daarnaast vindt hij het belangrijk om te leren van elkaar.

De strategie van melkveehouder Groeneveld is al jaren hetzelfde, namelijk zo efficiënt mogelijk boeren. Dit doet hij op basis van jarenlange ervaring en vakmanschap. “Ik werk al jaren op de automatische pilot met veel kennis en ervaring uit het verleden’’, zegt Gerrit Groeneveld. Hier hoopt hij verandering in te brengen door zijn deelname aan het project ‘Home Made Eiwit’. Het continue veranderende beleid en regelgeving ervaart hij als vermoeiend en verwarrend. Door deel te nemen aan dit project hoopt hij op verschillende vlakken binnen zijn bedrijfsvoering de puntjes op de i te kunnen zetten door kritisch naar zijn eigen bedrijfsvoering te kijken. Daarnaast hoopt hij nieuwe kennis en ervaringen op te doen.

Bedrijf van Groeneveld
Aantal koeien 60 stuks
Jongvee 25 stuks
Grasland 32 ha op veengrond
Intensiteit 15.000 kg melk

Radardiagram van Groenveld over 2020

Als 100% graslandboer hoeft hij zich geen zorgen te maken over de norm van 65 % eiwit van eigen land. Dat realiseerde hij eenvoudig afgelopen jaren. Alleen in 2018 dat extreem droge jaar lukt het hem niet.

Uit de radardiagram van Groeneveld blijkt dat zijn bedrijf optimaal op % grasland scoort. Voor alle deelnemers aan het project is uit de KringloopWijzer van 2020 een radardiagram opgemaakt. Deze diagram geeft snel inzicht in de belangrijkste variabelen en knoppen die van invloed zijn op het % Eiwit van Eigen Land.

‘’Het is eenvoudiger een koppel van 60 koeien te weiden dan een koppel van 100 en meer. Onze zestig koeien stuur ik al vroeg naar buiten als de draagkracht van de bodem het toelaat. Met zestig koeien heb jij minder last van vertrapping en verspilling’’, zegt hij. Het beweiden heeft hij goed in de vingers. Een verklaring heeft hij hier niet voor, maar het is waarschijnlijk toe te schrijven aan zijn jarenlange ervaring met weidegang.

Radardiagram van het bedrijf van Groeneveld over 2020

In de radardiagram blijkt dat hij op de grasland opbrengst (kg/ ds/ ha) gemiddeld scoort. Door een andere aanpak van zijn bemesting hoopt hij in de toekomst nog wat extra kilogrammen droge stof per hectare te realiseren. Maar zijn belangrijkste speerpunten voor de komende jaren is het verlagen van het ruw eiwitgehalte en het aandeel krachtvoer en bijproducten in het rantsoen.

Het komende jaar ligt de focus vooral op het verlagen van de verhouding van ruw eiwit/ kVEM. ‘’De eerste stap heb ik gezet door samen met mijn adviseur het bemestingsplan aan te pakken. Ben benieuwd hoe dat in de praktijk gaat uitpakken’’, zegt Groeneveld.

Het verlagen van het aandeel krachtvoer en bijproducten vindt hij lastiger. Niet elke verandering levert natuurlijk winst op. ‘’Ik wil wel graag mijn productie onder mijn koeien houden’’, zegt hij. Het is volgens hem moeilijk om met alleen ruwvoer uit deze polder goed te melken, waardoor hij relatief veel energierijke producten aankoopt ter compensatie.

Hernieuwde kennismaking met kengetallen

De belangrijkste reden dat Groeneveld meedoet aan dit project is om bewuster om te gaan met de huidige kengetallen. En daarnaast heeft hij er behoefte aan om kennis en ervaring uit te wisselen met andere veehouders. Door de jaren heen heeft hij alles op de automatische pilot gedaan. ‘’Soms is het goed om weer even terug te gaan naar de basis’’, zegt hij. ‘’En de basis begint bij een goede en gezonde bodem’’, voegt hij er aan toe.

Voor het volledige bericht klik hier

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tim van Noord mail t.van.noord@ppp-agro.nlof tel. 06-21573733

Groeneveld in beeld

Groeneveld 1

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
HME-kalender JULI

Juli = zomermaand

Hooi

Hooi helpt om te sturen op ureum

Veld-APK

Efficiënter bemesten na Veld-APK