Handvatten voor voorjaarsbemesting en biodiversiteit

In januari staat bij alle melkveehouders de bemesting op de agenda. Nu steeds meer melkveebedrijven naast koeien melken en gras binnenhalen, ook bewust bezig zijn met biodiversiteit, zal het bemestingsplan er anders uit komen te zien. Dat is mooi, want voor weidevogels en kruiden is voorjaarsbemesting van groot belang.

Wil je een optimale start van de bemesting? En zorgen dat de beschikbare mest zo goed en efficiënt mogelijk aangewend wordt? Houd dan de volgende zaken in het achterhoofd:

 • U kunt als melkveehouder binnen de bemestingsruimte zelf bepalen waar en wanneer u de mest aanwendt. Dit geeft kansen om biodiversiteit op uw bedrijf verder te ontwikkelen.
 • Grasland met uitgestelde maaidatum voor weidevogels hoeft in het voorjaar niet bemest te worden. Dit is beter voor de weidevogels en haar kuikens, én het gras voor de koeien blijft juist dan fris en smakelijk.
 • Land met uitgestelde maaidatum kan na de eerste snede beter met drijfmest dan met ruige mest worden bemest, omdat de voedingsstoffen sneller beschikbaar komen.
 • Ruige mest draagt bij aan de biodiversiteit van het grasland, omdat het nestmateriaal en wormen biedt voor de weidevogels. Deze mest kan ook prima uitgereden worden op andere percelen dan de percelen met uitgestelde maaidatum.
 • Ga bewust om met kunstmest bij productief kruidenrijk grasland. Gras reageert snel op stikstof, waardoor extra bemesting de kruiden op achterstand zet. Daarom is enkel drijfmest al voldoende voor kruidenrijk grasland op veengrond.
 • Een voordeel van een beheerpakket op slootranden is, naast de vergoeding voor opbrengstderving, dat meer mest beschikbaar is voor de rest van het perceel.

Over het project Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland

Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland is een experimenteertuin, waarin boeren en tuinders met elkaar kringlooplandbouw realiseren. Bodem, nutriënten en biodiversiteit staan daarin centraal. Wilt u meer weten over het project? Klik hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Teus Verhoeff mail t.verhoeff@ppp-agro.nl of tel. 06-47155573

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Zuid-Holland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

PPP-Agro Advies - weidevogel

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
IDL van Nationaal Groenfonds

IDL: gunstige lening bij het Nationaal Groenfonds

eco-activiteit weidegang

Startdatum eco-activiteit weidegang uitgesteld naar 1 juni

Middenbeemster

Landbouwvakdagen West-Nederland | 4 – 6 juni