Het nieuwe kuilen voor melkveehouders

Het optimaal benutten van het eigen ruwvoer is altijd een uitdaging. Het vormt wel de basis onder goede bedrijfsresultaten, zowel economisch als in melkproductie en in de kringloop. Met een goed en gebalanceerd rantsoen, op basis van het eigen ruwvoer, kan flink bespaard worden op de aankoop van corrigerend voer.

Sneden combineren

De kwaliteit en samenstelling van de sneden door het jaar is flink verschillend. De 1e snede is meestal energierijk met een goed eiwit gehalte en hoge verteerbaarheid. De 2e snede is juist vaak te laag in eiwit met een vrij trage verteerbaarheid en de najaarssneden zijn hoog in eiwit. Voor het optimaal benutten van het eigen ruwvoer is het van belang deze sneden met elkaar te combineren. Hiervoor moet je werken met lasagnekuilen of kleine rijkuilen. Kleine rijkuilen zijn erg bewerkelijk en door het grote ruimtebeslag vaak niet realiseerbaar op het erf.

Lasagnekuilen zijn een goede de oplossing om de verschillen tussen de kuilen te op te heffen en tot een gebalanceerd rantsoen op basis van eigen ruwvoer te komen. In de praktijk is dit vaak lastig realiseerbaar. Het is zwaar en veel werk om hele kuilen, meerdere keren per jaar, open te trekken en weer dicht te maken. Daarbij zijn kuilen waar de 2e snede bovenop beland door de drogere en grovere samenstelling vaak erg broeigevoelig.

Nieuwe manier van kuilen

Paul van Lint uit Vleuten is aan de slag gegaan om een nieuwe manier van kuilen te ontwikkelen. De basis wordt gevormd door twee grote sleufsilo’s. In één silo past de oogst van gras en mais van het hele jaar. Daardoor is er altijd één silo om uit te voeren en één om in te kuilen. Alle oogst van het jaar inclusief de mais en bijproducten wordt over de silo verdeeld en als een lasagne kuil opgebouwd. Om te zorgen dat dit werkbaar is, heeft Paul twee afdeksystemen aangeschaft. Paul heeft daarbij gekozen voor twee vaste afdeksystemen op de silo’s. De meerprijs van twee vaste systemen was beperkt t.o.v. een verrijdbaar en ingewikkelder systeem. Doordat het ook niet verreden hoeft te worden levert dit nog een stukje arbeidsbesparing op. Voor het hele project heeft hij POP3 subsidie ontvangen van de provincie Utrecht en de Europese Unie en is daarbij in de aanvraag ondersteunt door PPP-Agro Advies.

Paul is met deze nieuwe manier van kuilen begonnen omdat hij een stabiel rantsoen wil krijgen, het hele jaar door. Ook wilde hij droger gaan kuilen voor meer bestendig eiwit, maar dit bleek bij het uitkuilen vaak lastig, door de broei gevoeligheid. Ook de drogere 2e snede bovenop de kuil was, om dezelfde reden, tot nu toe vaak een veroorzaker van broei.

Ervaringen tot nu toe

Afgelopen 1,5 jaar heeft hij ervaring opgedaan met dit systeem en is er erg positief over. De nattere laatste snede ligt bovenop en in het najaar komt ook de mais er nog bovenop. Doordat de andere sneden droger zijn vangen die alle perssappen op en gaat er weinig voederwaarde verloren. De totale tijd die hij kwijt is aan de kuil open en dicht maken is minder dan voorheen, toen hij met meerdere kleine kuilen werkte. Het oprollen en afrollen van het dekkleed over de kuil gaat snel, maar moet wel zorgvuldig gebeuren, anders kost het extra tijd en handarbeid om het kleed netjes over de kuil te krijgen. Door de grootte van de silo is er veel capaciteit met inkuilen. Het voer kan goed verdicht worden omdat het in dunne lagen aangebracht wordt. Ook door de mais boven op het gras te kuilen resulteert dit in een kuil met een hoge dichtheid. Er is ruim 300 kg ds/m3 gemeten.

Het resultaat van deze aanpak is een flink besparing op arbeid en vooral op de fysieke belasting. Daarnaast levert het een hoge ruwvoerbenutting op. Er is minder aankoop van voer nodig om het rantsoen uit te balanceren De sneden kunnen zonder problemen droger worden gemaakt en de najaar sneden worden verdeeld over het hele jaar gevoerd. Door de lagere broei verliezen en de hogere benutting van het eiwit is er minder aankoop van eiwit nodig. Ook is Paul erg blij met het jaarrond stabiele rantsoen voor zijn koeien.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Honkoop tel. 06-13522542 of mail w.honkoop@ppp-agro.nl

 

 

 

Paul bij Silo

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
Veld-APK

Efficiënter bemesten na Veld-APK

Regeneratieve landbouw

Studiegroep regeneratieve landbouw van start

Hooimaand - HME-kalender JUNI

Juni = hooimaand